Tiếng Việt | English

04/07/2015 - 09:40

Huy động sức mạnh toàn dân phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” với 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 61 - Hà Thị Khiết chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Long An do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh chủ trì.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh chủ trì tại điểm cầu Long An

Thời gian qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của kết luận và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, cấp bổ sung ngân sách, bố trí mặt bằng để xây dựng các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Đến nay, tổng quỹ hỗ trợ nông dân các cấp hội đạt gần 1.940 tỉ đồng.

Trong cả nước, từ phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân đã hiến gần 24 triệu mét vuông đất, đóng góp trên 2.000 tỉ đồng và gần 30 triệu ngày công lao động để làm mới trên 1 triệu kilômet đường giao thông nông thôn và 1,4 triệu kilômet kênh mương nội đồng tạo bộ mặt mới cho nông thôn cả nước.

Từ những kết quả đạt được có thể khẳng định, đề án và kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao vị thế, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, xóa đói, giảm nghèo.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết