Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính

Trường Chính trị tỉnh phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ đào tạo vừa làm vừa học khóa 92 (C92).

Lớp học có 96 học viên hiện là cán bộ, đảng viên thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa. Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị - hành chính; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên; kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết
  • Tôi muốn đăng kí học lớp này để tìm hiểu và tự nghiên cứu thêm nhưng không thuộc diện cán bộ, Đảng viên thì có được không?

    KA - Cách đây 8 năm