Tiếng Việt | English

17/03/2023 - 21:02

Khảo sát việc mua và đọc Báo Long An tại huyện Vĩnh Hưng  

Ngày 17/3, Đoàn khảo sát do Phó Tổng Biên tập Báo Long An - Châu Hồng Khá làm trưởng đoàn đến khảo sát tình hình mua và đọc Báo Long An năm 2023 tại huyện Vĩnh Hưng.

Đoàn khảo sát mua và đọc Báo Long An tại huyện Vĩnh Hưng

Thực hiện thông báo Kết luận số 173-KL/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; công văn số 2989-CV/TU, ngày 11/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Huyện ủy Vĩnh Hưng ban hành công văn về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện; bố trí kinh phí cho việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các chi bộ, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong việc mua và tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng.

Công tác phối hợp giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với Bưu điện huyện được triển khai chặt chẽ trong việc phát hành báo, tạp chí, trong đó có báo Long An được đều đặn.

Theo đánh giá của huyện Vĩnh Hưng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, một vài cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, địa phương có lúc chưa thật sự quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Do nguồn kinh phí còn khó khăn nên việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị chưa được tiến hành thường xuyên; số lượng đặt mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng chưa đạt số lượng so với mục tiêu đề ra. Cụ thể, trong năm 2022, huyện đặt mua Báo Long An 311/792 tờ so với quy định, đạt 39,2%; trong quí I năm 2023, huyện mua 74/198 tờ so với quy định, đạt 37,3%.

Đoàn khảo sát tại xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng ghi nhận những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị của địa phương

Cùng ngày, đoàn đến khảo sát thực tế ở xã Thái Trị, Vĩnh Trị và thị trấn Vĩnh Hưng về việc mua, đọc báo Long An, ghi nhận những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị của địa phương. Sau khi khảo sát, đoàn tổng hợp làm cơ sở để Ban Biên tập Báo Long An báo cáo Ban Tuyên giáo, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới./.

                                                                                       Văn Đát

Chia sẻ bài viết