Tiếng Việt | English

26/01/2021 - 18:20

Khen thưởng 16 tổ chức cơ sở Đảng trong công tác xây dựng Đảng năm 2020

Ngày 26/01, Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai Nghị quyết năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thời gian qua, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh (SXKD) và xây dựng Đảng được các cấp ủy quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên, hoạt động SXKD có hiệu quả bảo đảm việc làm, đời sống của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm xã hội.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai thực hiện đồng bộ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh với phương châm “vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, SXKD của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”.

Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện theo yêu cầu; công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện có hiệu quả, bảo đảm nhiệm vụ đề ra.

Trong năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quyết định kết nạp 196 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 103%

Các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo đúng chương trình, kế hoạch, Điều lệ của từng tổ chức với tinh thần đổi mới, sáng tạo, phù hợp với phương châm “hướng mạnh về cơ sở”, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp ủy quan tâm và cụ thể hóa thành kế hoạch để lãnh đạo thực hiện.

Song song đó, công tác kết nạp đảng viên (ĐV) cũng được các cấp ủy quan tâm, lãnh đạo thực hiện. Trong năm 2020, các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) đã tạo điều kiện cho 352 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định kết nạp 196 ĐV mới đạt tỷ lệ 103%. Các cấp ủy đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02, 19/05, 02/9, 07/11 cho 44 ĐV; công tác nghiệp vụ ĐV thực hiện bảo đảm quy trình, quy định. Tính đến ngày 08/12/2020, Đảng bộ có 83 TCCSĐ, trong đó có 46 đảng bộ và 37 chi bộ cơ sở.

Khen thưởng 16 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy khối CQ&DN tỉnh tiếp tục phát huy các hiệu quả, khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới. 

Lãnh đạo, đôn đốc các cấp ủy cơ sở tham gia, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết của Đảng ủy khối năm 2021. Đặc biệt, là tập trung triển khai thực hiện 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Dịp này, Đảng ủy khối các CQ&DN tỉnh Long An khen thưởng 16 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./.

Hoài An 

Chia sẻ bài viết