Tiếng Việt | English

18/09/2020 - 17:27

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025 và kết nối trực tuyến tại 64 điểm cầu trong cả nước.

Đại biểu dự Đại hội tại điểm cầu tỉnh Long An

Dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương – Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đại biểu dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, những điển hình tiên tiến của MTTQ Việt Nam các cấp.

Đại hội TĐYN MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 nhằm đánh giá kết quả phong trào TĐYN do MTTQ Việt Nam phát động và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc, phát động phong trào TĐYN và đề ra nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đại hội TĐYN lần này là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, những kết quả quan trọng đạt được trong suốt 90 năm qua của MTTQ Việt Nam.

Đây cũng là dịp để động viên, cổ vũ toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tình đoàn kết yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, khơi dậy ước mơ, hoài bão, khát vọng, quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc phát động được người dân hưởng ứng tích cực

5 năm qua, MTTQ Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, chủ động và có nhiều sáng kiến tổ chức các phong trào TĐYN nối tiếp nhau, đa dạng và phong phú. Nhờ đó, đã tạo ra môi trường thi đua rộng rãi, vận động đông đảo nhân dân tích cực tham gia các phong trào TĐYN giai đoạn 2015 - 2020.

Nổi bật là việc vận động nhân dân tham gia phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;...

Cùng với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm đến việc đăng ký thực hiện và bình xét thi đua hàng năm gắn với tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để tập trung chỉ đạo. Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình theo các chuyên đề; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân tiên tiến, làm cho phong trào TĐYN thực sự đi vào cuộc sống.

Tại Đại hội TĐYN MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025, Chủ tịch nước đã tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 42 Bằng khen, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng thưởng 136 Bằng khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Trong đó, Long An có 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Trương Văn Nọ (thứ 2, phải qua) trao bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2015 đến năm 2019

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc nhận định, MTTQ đã tích cực nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới trong tổ chức tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy sức sáng tạo mạnh mẽ trong nhân dân, phát huy nội lực, tăng cường đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, góp phần tích cực nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện thành công nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng - an ninh của đất nước.

Thủ tướng đề nghị, MTTQ phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại đại hội, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lại Lời kêu gọi đoàn kết năm xưa của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta”.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Thực hiện tư tưởng đại đoàn kết và TĐYN của Người, chúng ta tin tưởng rằng, sau Đại hội TĐYN của MTTQ Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được nhân lên; các cuộc vận động, phong trào TĐYN tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Giai đoạn 2015 - 2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xét, hiệp y và đề nghị Nhà nước tặng thưởng 25 Huân chương Độc lập các hạng, 38 Huân chương Lao động các hạng, 99 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 50 Cờ thi đua và 3 Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 209 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng thưởng 43.792 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”, 178 Cờ thi đua, 9.959 Bằng khen cho 53.929 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, các phong trào thi đua và nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Đã có 802 tập thể, cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống MTTQ Việt Nam được các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tặng thưởng Bằng khen; UBND các tỉnh, thành phố tặng thưởng 585 Cờ thi đua, 9.159 Bằng khen và công nhận 445 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết