Tiếng Việt | English

13/04/2021 - 14:19

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đức Hòa

Ngày 13/4, Đoàn kiểm tra, giám sát Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị số 1 do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Mai Văn Nhiều làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Đức Hòa về tiến độ thực hiện công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh-Mai Văn Nhiều ghi nhận kết quả chuẩn bị công tác bầu cử tại huyện Đức Hòa

Thời gian qua, huyện Đức Hòa tập trung thực hiện tốt công tác triển khai chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng tiến độ và luật định.

Đến nay, huyện thành lập Ủy ban bầu cử huyện gồm 15 thành viên; thành lập 3 tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử  huyện và 154 Ban bầu cử xã, thị trấn.

UBMTTQ huyện, các xã, thị trấn hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Sau hiệp thương lần 2, có 65 ứng cử viên HĐND huyện và 1.024 ứng cử viên HĐND cấp xã.

Công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử được bảo đảm. Về công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đúng theo thành phần, số lượng cử tri và chương trình hội nghị theo quy định.

Qua hội nghị, cử tri thống nhất tín nhiệm 100% đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND ở 3 cấp. Bên cạnh đó, UBND huyện ra quyết định 154 khu vực bỏ phiếu tại 20 xã, thị trấn và lập danh sách cử tri sơ bộ đến nay hơn  202.000 người.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu kiến nghị và trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong việc chuẩn bị công tác bầu cử như kinh phí, phân chia khu vực bỏ phiếu, thành phần cơ cấu,...

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế bảng niêm yết danh sách tại trụ sở UBND xã Mỹ Hạnh Nam

Phát biểu tại cuộc kiểm tra, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều ghi nhận kết quả về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của huyện Đức Hòa.

Ông đề nghị, huyện phát huy kết quả đạt, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị bầu cử bám sát theo tiến độ, lộ trình, thời gian để tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bảo đảm kịp thời, rộng rãi, dân chủ.

Ngoài ra, huyện cần thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch đề ra. Dịp này, đoàn cũng đã giám sát thực tế về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại xã Mỹ Hạnh Nam./.

Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết