Tiếng Việt | English

21/05/2024 - 13:50

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Long An khóa X thông qua 16 nghị quyết quan trọng  

Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh thông qua 16 nghị quyết quan trọng về phát triển KT-XH.

Sau 1 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và đổi mới, HĐND tỉnh hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) năm 2024.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc thông qua báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp

Dự kỳ họp có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, rà soát chặt chẽ, xem xét kỹ lưỡng về tính pháp lý và thực tiễn đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra. Qua đó, các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất rất cao, biểu quyết thông qua 16 nghị quyết quan trọng về KT-XH.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm giải trình một số nội dung được các đại biểu quan tâm

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được khẳng định, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp rất quan trọng, thiết thực và cấp bách.

Trong đó, nhiều nghị quyết có nội dung quan trọng, tác động, ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp như việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024 từ nguồn vượt thu; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tạo quỹ đất sạch; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang khu dân cư cặp bờ kè chống sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây (đoạn từ chợ cá phường 2 đến cầu mới Tân An); điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cặp Đường tỉnh 826D (đoạn Vành đai 4 đến Rạch Dừa) để phát triển đô thị và dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư Đường tỉnh 830E, phát triển khu đô thị; thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 -2025);...

Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Do đó, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương triển khai cụ thể hóa, sớm đưa các nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần phát huy tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý của Nhà nước, đặt lợi ích chung, lợi ích của Nhân dân lên trên hết.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu bế mạc kỳ họp

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và từng đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan trong việc cụ thể hóa, tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết.

Riêng MTTQ, các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh./.

Kiên Định – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết