Tiếng Việt | English

06/12/2016 - 08:55

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX: Xem xét nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Long An khóa IX diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6/12 đến 8/12/2016. Trước kỳ họp, phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc phỏng vấn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang liên quan đến nội dung chương trình kỳ họp.


Hệ thống giao thông, thủy lợi chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất của người dân Đồng Tháp Mười

PV: Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX là kỳ họp cuối năm, có ý nghĩa rất quan trọng, xin ông cho biết, những nội dung chủ yếu được đề cập tại kỳ họp lần này?

Ông Nguyễn Thanh Cang: Đây là kỳ họp cuối năm nên khối lượng công việc khá nặng nề, trước hết, HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát qua việc xem xét, đánh giá kết quả công tác năm 2016 của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; tập trung thảo luận, đánh giá tổng thể tình hình KT-XH, an ninh - quốc phòng của năm 2016 và đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện trong năm 2017 với quyết tâm chính trị cao nhất.

Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về quyết toán, dự toán, phân cấp, phân bổ ngân sách Nhà nước theo quy định; về thu phí, lệ phí; về kế hoạch đầu tư công năm 2017 và cả giai đoạn 2017-2020; về chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư; về quy hoạch tài nguyên nước mặt, quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp; về một số chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động liên quan; về biên chế công chức và viên chức năm 2017,...

Dự kiến HĐND tỉnh xem xét và thông qua trên 30 nghị quyết. Đây là các vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng trước mắt và lâu dài đến sự phát triển của tỉnh. Do vậy, trong quá trình xem xét, HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu kỹ các quy định của Trung ương, bám sát thực tiễn địa phương, cân nhắc sự tác động của từng quyết định đến người dân và các đối tượng liên quan, khả năng nguồn lực thực hiện, tính khả thi của các phương án để đưa ra các quyết định đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH địa phương.


Công tác bảo vệ môi trường còn nhiều mặt chưa tốt

PV: Những ý kiến, kiến nghị chủ yếu mà người dân trên địa bàn tỉnh gửi gắm thông qua các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tập trung vấn đề gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Cang: Trước kỳ họp, HĐND tỉnh tổ chức nhiều đoàn tiếp xúc cử tri để ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của người dân, nhất là các cử tri địa bàn vùng sâu, vùng xa. Theo tổng hợp cho thấy, cử tri có 2 ý kiến, kiến nghị với HĐND tỉnh; 100 ý kiến, kiến nghị với UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh trên các lĩnh vực; 20 ý kiến, kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Đặc biệt, trong các buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá khá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong lãnh đạo, giám sát, điều hành phát triển KT-XH địa phương; việc tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai trục hạ tầng giao thông Đức Hòa - Bến Lức - Tân Tập; đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công; tổ chức thành công, tạo dấu ấn qua Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2016,...

Bên cạnh đó, nhiều cử tri bày tỏ trăn trở của mình trên nhiều lĩnh vực, mong được các ngành chức năng xem xét, giải quyết như: Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là việc chủ động ứng phó với hạn, mặn xâm nhập. Việc thiếu điện cục bộ trong sản xuất, kinh doanh; liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong xây dựng cánh đồng lớn chưa chặt chẽ, thiếu bền vững. Bên cạnh đó, một số công trình giao thông xuống cấp nhưng chậm được đầu tư, sửa chữa; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn nhiều vướng mắc, chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác bảo vệ môi trường có mặt chưa tốt; công tác dạy nghề còn bất cập, chưa tạo được nhiều việc làm phù hợp; việc cung cấp nước hợp vệ sinh cho người dân vùng hạ chưa chuyển biến nhiều; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp, manh động hơn,...

Trên cơ sở các ý kiến trăn trở, gửi gắm của cử tri, HĐND tỉnh sẽ phân tích, thảo luận thấu đáo và yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu, có giải pháp thực hiện quyết liệt hơn. Có như thế, cử tri tiếp tục tin tưởng, ủng hộ, góp phần đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.


Công tác dạy nghề còn bất cập 

PV: Thưa ông, để kỳ họp diễn ra đúng với nội dung dự kiến chương trình, công tác tổ chức kỳ họp được thực hiện ra sao?

Ông Nguyễn Thanh Cang: Thường trực HĐND tỉnh chuyển tài liệu đến các tổ đại biểu HĐND tỉnh để nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến đóng góp trước ngày khai mạc. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các tổ đại biểu trước kỳ họp, thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan giải trình, tiếp thu, chỉnh lý hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Theo dự kiến, các nội dung liên quan được bố trí trình, thẩm tra, thảo luận, thông qua nghị quyết kế tiếp nhau để tạo sự tập trung, đối chiếu, làm rõ tính phản biện. HĐND tỉnh sẽ có 2 phiên họp thảo luận tại tổ, 2 phiên họp xem xét, thông qua nghị quyết. Việc trình bày tài liệu trên hội trường tại kỳ họp lần này tiếp tục được tóm tắt, ngắn gọn, có trọng tâm để dành thời gian cho thảo luận. Tài liệu kỳ họp được chuyển tải đầy đủ lên trang thông tin điện tử HĐND tỉnh để các đại biểu truy cập, khai thác, nghiên cứu, sử dụng nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hữu Bằng (thực hiện)

Chia sẻ bài viết