Tiếng Việt | English

26/04/2018 - 20:53

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Long An khóa IX: Việc tinh giản biên chế được quan tâm

HĐND tỉnh khóa IX vừa tiến hành kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường), cho ý kiến giải quyết một số vấn đề phát sinh, cấp bách, quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh và các ngành liên quan sớm có kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết bảo đảm đúng quy định

Dự kỳ họp có 57/58 đại biểu (ĐB) HĐND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang, Nguyễn Minh Lâm chủ trì kỳ họp.

Việc tinh giản biên chế được nhiều tổ đại biểu quan tâm

Theo kết quả thảo luận tại 14/14 tổ ĐB HĐND tỉnh trước kỳ họp, phần lớn tổ ĐB nhất trí cao nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết chuẩn bị trình HĐND tỉnh. Tuy nhiên, một số tổ ĐB còn có ý kiến khác, trong đó, việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2018 là vấn đề được nhiều tổ ĐB đặc biệt quan tâm kiến nghị.

Thực hiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời bảo đảm hoạt động cho các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt số lượng người làm trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 là 28.038 người (giảm 592 người so năm 2017) và số lượng người làm việc trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2018 là 377 người, thời gian giao đến hết tháng 6/2018.

Về vấn đề này, Tổ ĐB huyện Thủ Thừa, Thạnh Hóa đề nghị, HĐND tỉnh xem xét thông qua nghị quyết sau khi UBND tỉnh tổ chức thực hiện xong Kế hoạch 24/KH-UBND, ngày 02/02/2018 về việc triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh Thanh Hiểu

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần cho biết, ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 172/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018. Ngày 02/4/2018, Bộ Nội vụ cũng có Quyết định số 387/QĐ-BNV về việc giao biên chế. Vì vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua nghị quyết là thực hiện theo đúng các quyết định nêu trên.

Tổ ĐB huyện Cần Giuộc đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh xem xét, giải quyết vấn đề biên chế hội có tính chất đặc thù phù hợp với thực tế của tỉnh và bỏ nội dung số lượng người làm việc trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù vì Bộ Nội vụ không giao.

Theo ông Trần Văn Cần, năm 2018, văn bản thẩm định của Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập không thẩm định số lượng người làm việc trong các hội. Vì vậy, trên cơ sở số lượng người làm việc trong các hội năm 2017, UBND tỉnh giao kinh phí cho các hội năm 2018. Tuy nhiên, thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy, các hội phải tự bảo đảm kinh phí hoạt động từ quí II-2018. Để có cơ sở cho các hội quyết toán thu - chi, UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh phê duyệt số lượng người làm việc trong các hội đến hết tháng 6/2018 theo quy định.

Liên quan đến tờ trình này, Tổ ĐB huyện Vĩnh Hưng đề xuất chuyển số lượng biên chế nhân viên y tế học đường dôi dư từ sự nghiệp giáo dục sang sự nghiệp y tế (các trạm y tế). Ông Trần Văn Cần thông tin thêm: “Hiện nay, UBND tỉnh có chủ trương tạm dừng tuyển dụng viên chức có trình độ trung cấp vào làm việc tại trạm y tế cấp xã để tiếp nhận nhân viên y tế trường học khi có nhu cầu bổ sung viên chức. UBND tỉnh sẽ có phương án sắp xếp lại nhân viên y tế dôi dư phù hợp với điều kiện thực tế”.

Ngoài ra, các tổ ĐB cũng đề nghị tỉnh có quy định cụ thể về chế độ kiêm nhiệm, thôi việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã khi thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Theo ông Trần Văn Cần, Sở Nội vụ đang tổng hợp ý kiến đóng góp của sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, ấp, khu phố về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 158/2010/NQ-HĐND, ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố, lực lượng công an bán vũ trang ở các xã biên giới. Dự kiến, nghị quyết này sẽ trình HĐND tỉnh xem xét thông qua vào kỳ họp lệ giữa năm 2018.

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Minh Hùng thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Hiểu

Điều chỉnh dự án đường vành đai TP.Tân An

Đặc biệt, tại kỳ họp này, UBND tỉnh còn trình HĐND xem xét, thông qua Nghị quyết về đầu tư dự án Đường Vành đai TP.Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây. 

Theo đó, địa điểm và phạm vi đầu tư Đường Vành đai TP.Tân An được điều chỉnh thành: Tổng chiều dài toàn tuyến 22.350m, đi qua địa phận 5 xã (Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa; An Vĩnh Ngãi, Bình Tâm, Lợi Bình Nhơn, Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An), 4 phường (phường 5, phường 7, phường Khánh Hậu, phường Tân Khánh, TP.Tân An). Tuyến đường sẽ được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn của Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, vốn ODA và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây sẽ được xây mới với chiều dài khoảng 589,4m, từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh và các ngành liên quan sớm có kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết bảo đảm đúng quy định; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và lan tỏa trong nhân dân, góp phần đưa nghị quyết HÐND vào cuộc sống.

Tại kỳ họp thứ 9, ĐB HĐND tỉnh thống nhất thông qua 11 nghị quyết:

Về điều chỉnh số liệu quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh năm 2016;

Về quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Về bãi bỏ Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng TP.Tân An;

Về sửa đổi Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020;

Về điều chỉnh Nghị quyết số 215/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về đầu tư dự án đường Vành đai TP.Tân An và dự án cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây;

Về bãi bỏ Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ủy quyền Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý và quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương;

Về thông qua các nội dung UBND tỉnh đã xin ý kiến và được Thường trực HĐND tỉnh đồng ý giữa 2 kỳ họp;

Về bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư;

Về mức giá dịch vụ khám chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Long An;

Về phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018;

Về phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức năm 2018./.

 

An Kỳ

Chia sẻ bài viết