Tiếng Việt | English

12/01/2016 - 10:56

Tân Trụ-Long An

Kỷ luật 9 đảng viên

Qua kiểm tra, giám sát đã kỷ luật 9 đảng viên vi phạm, trong đó có 2 trường hợp phải khai trừ khỏi Đảng.

Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở huyện Tân Trụ kiểm tra 31 tổ chức Đảng, giám sát 32 tổ chức Đảng và 9 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở Đảng kiểm tra 7 tổ chức Đảng và 9 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. 

Qua đó, phát hiện 1 tổ chức Đảng và 6 đảng viên vi phạm; đề nghị kỷ luật 1 đảng viên. Đồng thời, thực hiện giám sát 19 tổ chức Đảng và 28 đảng viên là cấp ủy viên; tiếp nhận và giải quyết tố cáo 4 trường hợp là đảng viên, trong đó, có 1 trường hợp đúng nội dung tố cáo đã giới thiệu kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trong năm 2015, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 17 tổ chức Đảng về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Kết quả kiểm tra có 1 tổ chức Đảng chưa làm đúng quy trình, thủ tục quy định. Kiểm tra việc thu, nộp và quản lý, sử dụng đảng phí 23 tổ chức Đảng, phát hiện một số tổ chức thu đảng phí không đúng 1% lương và phụ cấp.

Qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện và kỷ luật 9 đảng viên vi phạm, trong đó có 2 trường hợp phải khai trừ khỏi Đảng./.

Bùi Thị Thanh Trang

Chia sẻ bài viết