Tiếng Việt | English

15/05/2021 - 06:47

Kỷ luật khiển trách ông Bùi Trường Giang, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Bùi Trường Giang bị kỷ luật do đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Từ ngày 11 đến ngày 14/5/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ ba. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.


Ông Bùi Trường Giang- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Tại Kỳ họp này,  xem xét Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo và đề nghị thi hành kỷ luật; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương do đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. 

 Ông Bùi Trường Giang giữ chức Phó Ban Tuyên giáo Trung ương từ tháng 6/2018. Trước đó, ông là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết