Tiếng Việt | English

17/07/2015 - 16:57

Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân: Nhớ về người Viện trưởng đầu tiên

Sau 12 năm làm Viện trưởng, thời gian có thể không dài so với gần 50 năm tham gia cách mạng, nhưng những gì người Viện trưởng đầu tiên của ngành Kiểm sát Long An cống hiến thật có ý nghĩa vô cùng quý giá, để lại nhiều bài học kinh nghiệm và là tấm gương sáng về tinh thần tiến công, sự tận tụy với ngành.

Ông Đinh Khang, Viện trưởng đầu tiên của Viện KSND tỉnh Long An

Sau ngày miền Nam giải phóng, ngày 1-6-1976, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh được thành lập và đồng chí Đinh Khang được Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An.

Là người Viện trưởng đầu tiên, đồng chí Đinh Khang đã đặt nền móng, xây dựng Viện KSND tỉnh Long An ngày một trưởng thành về mọi mặt.

Tuổi trẻ của đồng chí Đinh Khang gắn với cuộc sống khắc nghiệt của người công nhân ở các đồn điền cao su thời thực dân Pháp; để rồi từ đó đến với cách mạng từ tháng 6-1945, ông gia nhập tổ chức Thanh niên Tiền phong tại sở cao su, sau đó tham gia cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám ở tỉnh Chợ Lớn, rồi trở thành Chính trị viên trung đội du kích của làng Bình Hòa năm 1946.

Sau năm 1954, ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ xã Bình Hòa và là cán bộ Huyện ủy Thủ Thừa, Long An.

Gần 20 năm tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông là một trong những cán bộ chủ chốt của tỉnh, giữ nhiều chức vụ quan trọng, từ Phó Ban binh vận huyện Thủ Thừa năm 1957 đến cán bộ binh vận của tỉnh năm 1961.

Từ tháng 8-1961 đến tháng 12-1967, ông là Phó ban An ninh của tỉnh. Năm 1972, ông được giao nhiệm vụ là Trưởng ty An ninh, Tỉnh ủy viên tỉnh Kiến Tường (một phần của Long An ngày nay). Năm 1973 ông là cán bộ An ninh T2 (Trung Nam bộ).

Đến ngày thống nhất đất nước, ông là Trưởng Tiểu ban Bảo vệ nội bộ An ninh khu 8. Tháng 6 năm 1976, ông được Đảng điều động về làm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An.

Đó là thời kỳ những năm đầu giải phóng, Long An phải đương đầu với bao khó khăn với hậu quả chiến tranh và tàn dư của chế độ cũ, sự phá hoại của các thế lực thù địch, rồi chiến tranh biên giới Tây Nam và thiên tai lũ lụt.

Với bản lĩnh kiên cường của một người cộng sản, kinh nghiệm lãnh đạo từng trải qua nhiều cương vị khác nhau và trọng trách là người đứng đầu ngành, ông đã cùng tập thể tập trung xác định quan điểm, nhiệm vụ, chức năng của ngành KSND trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng các mối quan hệ công tác với ngành hữu quan, nhất là đối với các cơ quan pháp luật.

Ông luôn quan tâm xây dựng bộ máy tổ chức Viện kiểm sát từ tỉnh đến huyện, nhất là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát.

Bởi theo quan điểm của ông, muốn hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang và cũng rất nặng nề của ngành thì bên cạnh việc tập trung củng cố về tổ chức bộ máy, cần phải đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát vừa hồng, vừa chuyên.

Đó là những cán bộ có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định, không chỉ nắm vững pháp luật mà phải nắm chắc đường lối, chính sách của Đảng và luôn theo sát cuộc sống, có như thế người cán bộ kiểm sát mới thấu hiểu đầy đủ những gì đang diễn ra trong cuộc sống để có cách giải quyết thấu tình, đạt lý.

Vì là người luôn nắm chắc tình hình, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật, nên các ý kiến chỉ đạo của ông đều sát thực, bảo đảm việc xử lý đúng đắn, có lý, có tình.

Trong thời gian làm Viện trưởng, trong chỉ đạo giải quyết án, ông luôn thể hiện quan điểm rõ ràng, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm. Ông luôn nhắc nhở, khi ra quyết định truy tố một cá nhân nào cũng phải bảo đảm đầy đủ chứng cứ, kiên quyết không làm oan người vô tội.

Ông như người thợ xây đã đặt nền móng đầu tiên để thế hệ cán bộ, kiểm sát viên nhiều năm sau tiếp tục xây dựng ngành Kiểm sát Long An ngày một phát triển và lớn mạnh.

Sau 12 năm làm Viện trưởng, thời gian có thể không dài so với gần 50 năm tham gia cách mạng, nhưng những gì người Viện trưởng đầu tiên của ngành Kiểm sát Long An cống hiến thật có ý nghĩa vô cùng quý giá, để lại nhiều bài học kinh nghiệm và là tấm gương sáng về tinh thần tiến công, sự tận tụy với ngành không chỉ cho thế hệ hôm nay mà còn đối với thế hệ mai sau./.

Hồng Luy

Chia sẻ bài viết