Tiếng Việt | English

21/12/2015 - 14:14

Lấy nông dân làm trung tâm của mọi hoạt động Hội

“Nông dân mình vẫn còn chủ quan, sản xuất còn nhỏ lẻ, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm nông sản cũng như xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Vì vậy, vai trò của Hội Nông dân (HND) các cấp rất quan trọng trong việc định hướng, tạo điều kiện giúp đỡ nông dân phát triển kinh tế, phải lấy nông dân làm trung tâm của mọi hoạt động”, Ủy viên thường vụ HND Việt Nam khẳng định tại hội nghị.

Tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Hội.

Sáng nay (21-12-2015), Ban Chấp hành Hội Nông dân (HND) tỉnh Long An tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2013-2018), tổng kết công tác Hội, các phong trào nông dân năm 2015 và phương hướng năm 2016. Ủy viên thường vụ HND Việt Nam – Trần Văn Làm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trần Văn Cần đến dự.

Theo báo cáo của HND tỉnh, năm 2015, công tác Hội và các phong trào nông dân từ tỉnh đến cơ sở có sự chuyển biến tích cực, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, hầu hết các chỉ tiêu Trung ương giao đều đạt và vượt.

Theo Ủy viên thường vụ HND Việt Nam – Trần Văn Làm, năm 2015, Ban Chấp hành HND tỉnh đã có nhiều cố gắng trong hoạt động Hội cũng như phong trào nông dân. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng từ các phong trào. Nông dân tích cực phát huy vai trò làm chủ trong các hoạt động.

Tuy nhiên, trong công tác Hội và phong trào nông dân vẫn còn gặp những khó khăn, hạn chế nhất định, nhất là xây dựng, nhân rộng các mô hình làm ăn kinh tế, xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng nông sản,…

Thời gian tới, các cấp hội trong toàn tỉnh cần tiếp thu tiến bộ khoa học-kỹ thuật phổ biến sâu rộng đến người dân để theo kịp các nước tiên tiến trên thế giới; trong công tác Hội cũng như phong trào nông dân phải đi sâu về cơ sở, từ cơ sở để xây dựng phong trào. Lấy nông dân làm trung tâm của mọi hoạt động Hội./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết