Tiếng Việt | English

17/11/2015 - 18:23

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Long An: 5 năm phát triển (2010-2015)

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Long An hiện có 10 tổ chức thành viên, với trên 1.400 hội viên cá nhân, 43 thành viên tập thể…

Tại Lễ ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Long An (Việt Nam) với Hiệp hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) tháng 6/2015.

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành (17/11/1950-17/11/2015), công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND) trở thành một bộ phận không thể thiếu của công tác đối ngoại Việt Nam. Công tác ĐNND Việt Nam mang một sức mạnh to lớn, đó là sức mạnh của nhân dân trong đối ngoại, đồng thời, thể hiện rõ và đầy đủ tính cách dân tộc; là ngoại giao hòa bình, lấy chính nghĩa chống phi nghĩa, lấy nhân nghĩa chống bạo tàn, dùng tiếng nói có tình, có lý để thuyết phục.

Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập nền đối ngoại Việt Nam nói chung và ĐNND nói riêng khẳng định, công tác ĐNND thực chất là công tác Dân vận, vận động nhân dân trong và ngoài nước ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 17/11/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Ban Quốc tế nhân dân (sau đổi thành Ủy ban Việt Nam hòa bình - 1977). Trước những biến động của tình hình thế giới và trước thời kỳ chuyển mình của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, nhằm phát huy hiệu quả to lớn của công tác ĐNND, ngày 10/01/1992, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) quyết định tách Ủy ban Việt Nam hòa bình ra khỏi Ban Đối ngoại Trung ương, chuyên trách về ĐNND trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị hỗ trợ cho công tác đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước với tên gọi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) Việt Nam chính thức thực hiện vai trò là lực lượng đối ngoại của Đảng được hóa thân vào nhân dân. Ngày 17-11 được xem là Ngày truyền thống của công tác ĐNND, Ngày truyền thống của LHCTCHN Việt Nam.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Vũ Xuân Hồng trao hoa cảm ơn các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Long An năm 2014.

Năm 1992, LHCTCHN Long An được thành lập. Từ đây, công tác ĐNND của Long An bước sang giai đoạn mới, khẳng định vị trí là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về ĐNND, làm công tác chính trị đối ngoại theo tinh thần Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 02-12-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Hiện tại, LHCTCHN tỉnh có 10 tổ chức thành viên, Hội hữu nghị Việt - Nga, Việt - Lào, Việt - Trung, Việt - Campuchia, Việt - Thái, Việt - Úc, Việt - Pháp, Việt - Hàn, Việt - Nhật, Việt - Cuba với trên 1.400 hội viên cá nhân, 43 thành viên tập thể.

Chủ tịch HĐND tỉnh – Đặng Văn Xướng trao hoa cho đại diện cơ quan ngoại giao các nước Nga, Lào, Hàn Quốc đến dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Long An lần thứ I, NK 2014-2019

Trong 5 năm chuyên trách công tác ĐNND tạo nên những dấu ấn nhất định với các chương trình ngoại giao nhân dân được tổ chức như: Hoạt động hữu nghị đón đoàn tình nguyện viên quốc tế Úc (năm 2011); tổ chức Hội trại giao lưu thanh niên 3 tỉnh Long An - Svay Rieng - Pray Veng (Campuchia) với sự tham dự của hơn 250 thanh niên và quan khách lãnh đạo địa phương 2 nước; chuyến hành trình “Thăm chiến trường xưa” tại Campuchia cho gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh, chuyên gia nhân năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia (năm 2012); “Hội trại hữu nghị” của thanh niên 3 tỉnh mở đầu cho hoạt động kết nghĩa xã - xã biên giới, tạo tiền đề tiếp nối giao lưu thanh niên 3 tỉnh lần thứ 2 thành công vào năm 2014.

Tổ chức các chương trình giao lưu hữu nghị, làm cầu nối đón tiếp các đoàn ngoại giao, các tổ chức phi Chính phủ, doanh nghiệp Hàn Quốc đến giao lưu, hợp tác hữu nghị phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Long An với nhân dân Hàn Quốc nhân năm hữu nghị Việt - Hàn 2012, tổ chức thành công chuyến giao lưu hữu nghị tại tỉnh Khăm-Muộn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, chuỗi hoạt động ngoại giao nhân dân với hình thức thăm và làm việc, giao lưu với các doanh nghiệp các đoàn tình nguyện viên, bác sĩ, kỹ sư, trí thức Úc, Pháp tại Long An; hội nghị bàn tròn vận động các cơ quan ngoại giao, các tổ chức phi Chính phủ Úc, Pháp viện trợ, hợp tác; tổ chức các sự kiện đối ngoại, ngoại giao nhân dân, giao lưu hữu nghị, Tuần lễ giao lưu văn hóa Việt - Nhật nhân năm hữu nghị Việt - Nhật 2013; tổ chức thành công các hoạt động Thông tin đối ngoại “Giao lưu hữu nghị sinh viên, học sinh quốc tế” với các đoàn sinh viên, đoàn tình nguyện viên Hàn Quốc, Thái Lan, Pháp, Úc, Malaysia, Campuchia, Lào,... và sinh viên, học sinh kiều bào ở các nước.

Lãnh đạo tỉnh và Trung ương chụp ảnh lưu niệm với đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài các nước tại Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Long An lần thứ I, NK 2014-2019

Với vai trò chuyên trách trong hoạt động ĐNND và vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, 5 năm qua (2010-2015), LHCTCHN tỉnh tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài lần thứ I có 22 đoàn đại diện các nhà tài trợ tham dự. Trung bình hằng năm, công tác vận động viện trợ phi chính phủ luôn đạt mức bình quân khoảng 10-20 tỉ đồng/năm. Năm 2015, đến thời điểm này, Liên hiệp vận động và được UBND tỉnh đồng ý tiếp nhận 5 dự án và 20 phi dự án với số tiền cam kết đạt 8,326 tỉ đồng, 234.923 euro và 4.000 USD.

Bình quân mỗi năm, Liên hiệp tổ chức giao lưu, tiếp xúc với các nhà tài trợ khoảng 20-40 đoàn khách quốc tế, tổ chức ngoại giao và các tổ chức NGOs đến giao lưu, đàm phán, triển khai, hỗ trợ chương trình, dự án và hoạt động xã hội tại Long An, trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, chăm sóc trẻ em, nâng cao chất lượng cuộc sống, nhân đạo xã hội và phát triển an sinh xã hội với sự tham gia có trách nhiệm của chính quyền địa phương và người được hưởng lợi từ dự án, góp phần nâng cao mức sống của một bộ phận dân cư ở các địa bàn còn khó khăn.

Thực hiện vai trò Thường trực Ban liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh, Liên hiệp có nhiều cố gắng phối hợp Mặt trận, đoàn thể và các ngành chức năng của tỉnh, nhất là Hội thân nhân kiều bào các cấp tiến hành thường xuyên các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, tiếp xúc với kiều bào, Họp mặt nhân dịp Tết Cổ truyền dân tộc cũng như tổ chức gặp gỡ, đối thoại, mạn đàm với kiều bào dịp hè.

Những kết quả trong công tác ĐNND của LHCTCHN tỉnh gắn liền với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp. Qua đó, khẳng định tính hiệu quả của công tác ĐNND, trong đó có sự góp phần của Liên hiệp và đội ngũ làm công tác đối ngoại của tỉnh. Hội LHCTCHN tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống 65 năm hình thành và phát triển, nêu cao trách nhiệm, tinh thần làm việc “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên trách ĐNND, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về hội nhập quốc tế./.

Hoàng Giang

Chia sẻ bài viết