Tiếng Việt | English

18/06/2021 - 11:28

Long An: Bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Công Thương

Ông Nguyễn Anh Việt - Giám đốc Sở Công Thương được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Thanh – Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Sáng 18/6, UBND tỉnh tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định điều động Giám đốc Sở Công Thương - Nguyễn Anh Việt đến công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thời hạn 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa trao quyết định cho các đồng chí

UBND tỉnh cũng điều động Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Tuấn Thanh đến công tác tại Sở Công Thương, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương, thời hạn 5 năm. Các quyết định đều có hiệu lực từ ngày 18/6.

Đồng thời, UBND tỉnh trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh thôi phụ trách, điều hành Văn phòng UBND tỉnh để tập trung làm nhiệm vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa ghi nhận những đóng góp của các đồng chí vừa được trao quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm trong suốt quá trình công tác. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa mong muốn các đồng chí khi nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh và địa phương để phát huy sức mạnh tập thể, tham mưu tốt cho UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết