Tiếng Việt | English

22/03/2017 - 16:32

Long An: Cần Giuộc, Cần Đước và Đức Hòa sắp có trung tâm phục vụ hành chính công

Theo Sở Nội vụ tỉnh Long An, trong thời gian tới, 3 huyện: Cần Giuộc, Cần Đước và Đức Hòa sẽ được thành lập và đưa vào hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện.

Đó là một trong những nội dung được nhắc đến trong buổi giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Sở Nội vụ Long An vào ngày 22/3/2017.


3 huyện Cần Giuộc, Cần Đước và Đức Hòa sắp có trung tâm phục vụ hành chính công. (trong ảnh: Bộ phận một cửa huyện Cần Đước)

Sau khoảng 6 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo được sự hài lòng đối với cá nhân, tổ chức đến làm việc. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, tồn tại là điều không thể tránh khỏi. Trong thời gian tới, Trung tâm có phương hướng khắc phục những điểm còn hạn chế.

Đối với Sở Nội vụ, thời gian qua, Sở đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, quản lý theo ngành, lĩnh vực. Ngoài ra, Sở còn tiến hành thanh tra, kiểm tra các cấp đơn vị trong tỉnh, đồng thời kiến nghị cơ quan, đơn vị liên quan chấn chỉnh, uốn nắn khi có vấn đề phát sinh.

Cũng trong buổi làm việc, sau khi giải trình những thắc mắc của thành viên đoàn giám sát, Sở Nội vụ và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có một số kiến nghị, đề xuất Đoàn Đại biểu Quốc hội có ý kiến trong các kỳ họp Quốc hội sắp tới./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết