Tiếng Việt | English

29/07/2016 - 15:52

Long An: Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2016

Chiều ngày 29/7, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm chủ trì hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2016 và họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2016).

Đại biểu dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng triển khai tuyên truyền, thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị - tư tưởng, tích cực phối hợp các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trên từng lĩnh vực. Chủ động theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng trong Đảng bộ và tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vụ việc phát sinh, góp phần giữ vững ổn định an ninh tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu báo cáo tham luận về những mặt tích cực cũng như những hạn chế trong công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu ôn lại truyền thống 86 năm ngành Tuyên giáo, từ đó nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết