Tiếng Việt | English

31/07/2020 - 20:03

Long An: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Chiều 31/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công tác tuyên giáo Đảng.

Dự họp mặt có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ cùng lực lượng cán bộ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh.

Văn nghệ chào mừng họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng

Ôn lại truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Đinh Ngọc Lâm khẳng định, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là sự kiện đặc biệt, bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc, mở ra chặng đường mới của cách mạng Việt Nam. Sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, tiền thân của Ban Tuyên giáo ngày nay để tuyên truyền, giác ngộ đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cách mạng của Đảng.

Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân vùng lên chống đế quốc xâm lược, chống áp bức bóc lột, phản đối chiến tranh phi nghĩa, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt

Tài liệu này cùng với nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động cách mạng khác góp phần thổi bùng lên phong trào cách mạng trong cả nước. Ngày 01/8/1930 trở thành một mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời tài liệu quý, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Với ý nghĩa này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng khoá VIII quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh (bên phải) tặng lẵng hoa chúc mừng 90 năm Ngày Truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng

Trải qua lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, cơ quan tham mưu của Đảng về công tác tư tưởng trong từng giai đoạn có khác nhau về tên gọi nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo luôn nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng, phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Long An, công tác tuyên giáo càng khẳng định vị trí trọng yếu trong toàn bộ các mặt công tác xây dựng Đảng; tích cực góp phần hình thành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn có tính đột phá, thể hiện sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của tỉnh.

UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 16 cá nhân có những đóng góp cho ngành Tuyên giáo

“Tự hào về những chiến công, những thành tựu và truyền thống 90 năm qua của ngành Tuyên giáo Đảng, chúng ta càng thấy trách nhiệm vẻ vang và to lớn trước Đảng, trước quê hương, đất nước và trước nhân dân. Đồng thời, công tác tuyên giáo cần tập trung thực hiện mục tiêu vừa cơ bản, vừa cụ thể là góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Ðảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Ðảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của đại đoàn kết toàn dân tộc”, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Đinh Ngọc Lâm khẳng định.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh ghi nhận và biểu những đóng góp của ngành Tuyên giáo vào sự lãnh đạo và những thành tựu của toàn Đảng bộ trong suốt những năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu tại buổi họp mặt

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị ngành tuyên giáo cần tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ tham gia vào quá trình chuẩn bị đại hội cũng như đưa nội dung nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đi vào cuộc sống.

Ngành Tuyên giáo phải làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hoạt động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, nhất là các vấn đề nóng, nhạy cảm, bức xúc phát sinh, kịp thời tham mưu các cấp ủy Đảng chỉ đạo xử lý.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhất là các chuyên gia, cộng tác viên, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, truyền thông và các hình thức tuyên truyền trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cũng như chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với công việc, có dũng khí đấu tranh, có năng lực, trình độ chuyên môn cao, có phương thức hoạt động và phương pháp tư duy biện chứng, khoa học, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 16 cá nhân có những đóng góp cho ngành tuyên giáo; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 12 tập thể và 6 cá nhân; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo cho 9 cá nhân và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp lịch sử Đảng cho 3 cá nhân./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết