Tiếng Việt | English

27/07/2021 - 18:10

Long An: Phương tiện được phép lưu thông trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 06 giờ

Ngày 27/7, Sở Giao thông vận tải Long An có công văn số 3819-SGTVT-VT về việc nhận diện phương tiện được phép lưu thông trong khoảng thời gian từ 18 giờ 00 đến 06 giờ 00.

Long An tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị số 16

Thực hiện mục 3 và mục 4 văn bản số 7427/UBND-VHXH ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Long An về việc tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, để thống nhất, hướng dẫn cụ thể về nhận diện phương tiện được phép lưu thông trong khoảng thời gian từ 18 giờ 00 đến 06 giờ 00 (hàng ngày), Sở Giao thông vận tải Long An triển khai đến các cơ quan, đơn vị các nội dung cụ thể như sau:

1. Về nhận diện phương tiện được phép lưu thông trong khoảng thời gian từ 18 giờ 00 đến 06 giờ 00 (hàng ngày):

Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hoá xuất nhập khẩu: là các phương tiện được Sở GTVT cấp giấy nhận diện phương tiện được ưu tiên lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Xe taxi sử dụng đúng mục đích phục vụ người dân đi, đến các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh trong trường hợp cấp thiết. Những phương tiện này phải được cấp phù hiệu “Xe phục vụ chuyển viện”.

Đối với người sử dụng phương tiện mô tô giao nhận hàng hóa, dịch vụ thiết yếu:

+ Ngoài đặc điểm nhận diện đội ngũ giao, nhận hàng hóa của đơn vị, phải có giấy xác nhận công tác của cơ quan có thẩm quyền (theo mẫu đính kèm văn bản này).

+ Về địa bàn hoạt động: Các đơn vị triển khai cho đội ngũ giao, nhận hàng cần tổ chức hoạt động theo khu vực để thuận tiện cho công tác quản lý, cũng như ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Mỗi người giao, nhận hàng chỉ được hoạt động trên địa bàn 01 (một) huyện, thị xã, thành phố.

+ Đội ngũ giao, nhận hàng tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình tham gia giao thông cũng như giao, nhận hàng hóa; đồng thời, trang bị chai xịt khuẩn để khử khuẩn trong quá trình giao, nhận hàng hóa.

+ Thực hiện xét nghiệm Test nhanh SARS-CoV-2 định kỳ theo quy định.

Đối với những người làm nông nghiệp thời vụ (chăm sóc, thu hoạch nông sản,...) mà hiện nay đang vào mùa, công việc cần phải thực hiện sau 18 giờ hoặc trước 06 giờ (hàng ngày) mà không thể dừng được thì tùy theo trường hợp cụ thể, chính quyền cấp xã xác nhận theo mẫu đính kèm nêu trên.

Các đối tượng còn lại thực hiện theo mục 2 của văn bản số 7427/UBND-VHXH ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Long An.

2. Triển khai thực hiện:

2.1 Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn: Thực hiện đăng ký cấp giấy nhận diện phương tiện được ưu tiên lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn của Sở GTVT tại văn bản số 3682/SGTVT-VT ngày 19/7/2021 về việc hướng dẫn đề nghị cấp thẻ nhận diện cho phương tiện vận tải.

2.2 Các Công ty, doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu: Định kỳ hàng ngày, thực hiện đăng ký danh sách đội ngũ giao, nhận hàng và địa bàn hoạt động về Sở Công Thương và Sở Giao thông vận tải để tổng hợp thành dữ liệu dùng chung của các cơ quan quản lý và phục vụ tra cứu, nhận diện khi cần thiết.

2.3 UBND cấp huyện chủ động lập các tổ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện nằm trên địa bàn và các đường giao thông có kết nối với các tỉnh lân cận để thực hiện kiểm tra việc chấp hành nghiêm các biện pháp giãn cách, nhất là khoảng thời gian từ 18 giờ 00 đến 06 giờ 00 (hàng ngày)./.

BLA

Chia sẻ bài viết