Tiếng Việt | English

24/08/2015 - 13:44

Long An thành lập mới 6 hợp tác xã

Liên minh Hợp tác xã (LMHTX) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LMHTX tỉnh lần thứ 6, khóa IV (nhiệm kỳ 2013-2018) nhằm đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.


Đại diện các HTX đóng góp ý kiến tại hội nghị

Toàn tỉnh hiện có 1.899 tổ hợp tác (THT) kinh tế, 99 HTX, 2 liên hiệp HTX đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: Nông nghiệp, thương mại-dịch vụ, tín dụng nhân dân, giao thông-vận tải, tiểu thủ công nghiệp,... và 19 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở với 50.293 thành viên, bình quân mỗi quỹ tín dụng có 2.228 thành viên, tổng nguồn vốn hoạt động 877.414 triệu đồng, trong đó, vốn điều lệ 33.822 triệu đồng.

Năm 2015, thành lập mới được 6 HTX. Phối hợp các ngành chức năng mạnh dạn giải thể 10 HTX trong số 14 HTX yếu, kém.

Tại hội nghị, đại diện một số HTX, THT đã có những ý kiến đóng góp với mong muốn đưa phong trào kinh tế tập thể (KTTT) ngày càng phát triển. Những ý kiến đề xuất, kiến nghị tập trung làm rõ nhiều vấn đề, trong đó, các cấp, các ngành cần tạo điều kiện giúp đỡ các HTX, hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của các HTX, THT.

Đại diện các HTX cũng đề xuất LMHTX tỉnh cần phối hợp các sở, ngành, đoàn thể tổ chức những lớp tập huấn cho cán bộ quản lý các HTX, THT và quỹ tín dụng nhân dân nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành để đưa phong trào KTTT trong tỉnh ngày càng phát triển,...

Chủ tịch LMHTX tỉnh - Công Hoàng Bạch cho biết: Nhiệm vụ của LMHTX là tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động phát triển phong trào KTTT; tham mưu, đề xuất với Ban Thường trực - Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh đề ra kế hoạch, chương trình hành động giúp phong trào KTTT tỉnh đạt hiệu quả cao; kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động thực tế của các HTX để tập hợp những khó khăn, vướng mắc nhằm đề xuất hỗ trợ, giải quyết kịp thời; hướng dẫn các HTX, THT xây dựng thương hiệu sản phẩm và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm; tiếp tục củng cố các HTX ở lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao chất lượng hoạt động./.

Song Hồng
 

Chia sẻ bài viết