Tiếng Việt | English

13/10/2021 - 14:54

Long An: Thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 55 đảng viên trong 9 tháng năm 2021

Trong 9 tháng năm 2021, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức Đảng và 55 đảng viên, tăng 2 tổ chức và giảm 1 đảng viên so với cùng kỳ.

Ngày 13/10, UBKT Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng trong 9 tháng năm 2021. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy – Phạm Huy Sơn cho biết, trong 9 tháng năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo kết luận kiểm tra chuyên đề theo chương trình KTGS năm 2021 đối với 13 tổ chức Đảng và 12 cá nhân là người đứng đầu tổ chức Đảng, đang tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với 7 tổ chức Đảng và người đứng đầu tổ chức Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cấp huyện và cơ sở kiểm tra 570 đảng viên, 330 tổ chức Đảng. Đồng thời, trong kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 4 Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy; UBKT cấp huyện và cơ sở kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS 412 tổ chức đảng cấp dưới.

Qua KTGS và phát hiện vi phạm, trong 9 tháng, UBKT các cấp thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức Đảng và 55 đảng viên, tăng 2 tổ chức và giảm 1 đảng viên so với cùng kỳ. Trong đó, nội dung vi phạm của tổ chức Đảng là buông lỏng công tác KTGS dẫn đến thiếu sót, sơ hở để xảy ra sai phạm thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý và cấp dưới sai phạm.

Riêng nội dung vi phạm của đảng viên chủ yếu về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, những điều đảng viên không được làm và thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy – Trần Văn Dũng đề nghị UBKT các cấp cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ công tác trong những tháng cuối năm

Theo UBKT Tỉnh ủy, trong 9 tháng, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong điều kiện vừa tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong đó, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; UBKT các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác tại địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác KTGS theo chương trình đã đề ra và bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch.

UBKT các cấp đã chủ động thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định với số cuộc KTGS tăng so với cùng kỳ năm 2020, việc xem xét thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh, đúng thẩm quyền.

Từ kết quả công tác KTGS đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết và kỷ luật Đảng, góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy – Trần Văn Dũng đề nghị UBKT các cấp cần tập trung hoàn thành chương trình công tác KTGS năm 2021 và xây dựng chương trình KTGS năm 2022. Trong đó, chú trọng công tác nắm tình hình, mạnh dạn trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, nhất là đối với các trường hợp là cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu cấp ủy các cấp.

Đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề cũng như xem xét, xử lý kịp thời đơn thư phản ánh, tố cáo và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2021)./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích