Tiếng Việt | English

27/09/2023 - 10:17

Long An thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 125 KH/TU, ngày 21/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023; Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An thông báo tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023.

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 là 41 chỉ tiêu gồm: 33 công chức và 8 viên chức. 

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 26/9 - 25/10/2023.

Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An (số 118, đường Trương Định, phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An).

Xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây: Thông báo tuyển dụng

BLA

Chia sẻ bài viết