Tiếng Việt | English

12/04/2024 - 14:44

Long An tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai số 31/2024/QH15  

Sáng 12/4, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Lê Minh Ngân cùng đại diện lãnh đạo các Cục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; hơn 3.000 đại biểu tham dự.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Long An.

Đại biểu dự hội nghị

Theo Thứ trưởng Lê Minh Ngân, Luật Đất đai (Luật số 31/2024/QH15) gồm 16 chương, 260 điều, trong đó, sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Luật thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai.

Bảo đảm kế thừa, ổn định, phát triển của hệ thống pháp luật đất đai; sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn. Bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về đất đai với các pháp luật có liên quan; hoàn thiện các chế định để quản lý đất đai theo chức năng là tài nguyên, tài sản, nguồn lực cả về diện tích, chất lượng, không gian sử dụng. 

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đồng thời thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của cơ quan và người có thẩm quyền trong quản lý đất đai. Tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, HĐND, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chuyển trọng tâm từ quản lý bằng các công cụ hành chính sang sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế để thúc đẩy sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, bền vững. Hiện đại hóa, chuyển đổi số công tác quản lý đất đai dựa trên hệ thống thông tin, dữ liệu đất đai thống nhất, tập trung, phục vụ đa mục tiêu kết nối từ Trung ương đến địa phương, quản lý biến động đến từng thửa đất;...

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Lê Minh Ngân thông tin những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Đất đai năm 2024

Luật có một số điểm mới nổi bật: Có những quy định được người dân quan tâm như cho phép mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp; quy định 31 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng; Bỏ khung giá đất và quy định bảng giá đất; bảng giá đất được xây dựng hằng năm và bảng giá đất lần đầu được công bố, áp dụng từ ngày 01/01/2026 và được điều chỉnh từ ngày 01/01 của năm tiếp theo; quy định người sử dụng đất có quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất (trả tiền thuê đất hằng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê);... 

Bên cạnh đó, Luật còn bổ sung thêm Chương VIII về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất (gồm 4 điều, từ Điều 112 đến Điều 115). So với Luật Đất đai năm 2013 thì chương này là chương mới hoàn toàn, chương này quy định về nguyên tắc phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; đất do tổ chức phát triển quỹ đất phát triển, quản lý, khai thác; quỹ phát triển đất và tổ chức phát triển quỹ đất;...

 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh, Luật Đất đai năm 2024 được bổ sung, sửa đổi phù hợp với tình hình phát triển của đất nước; kịp thời khắc phục những tồn tại, bất hợp lý của Luật Đất đai hiện hành và những yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. 

Để Luật đất đai năm 2024 sớm đi vào cuộc sống, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2024 nhằm tuyên truyền sâu, rộng trong toàn thể hệ thống chính trị và người dân, đồng thời, trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác quản lý đất đai;...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn và đề xuất những nội dung mới cần tiếp tục cụ thể hóa để hướng dẫn, triển khai trong thời gian tới./.

Thanh Mỹ - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết