Tiếng Việt | English

25/01/2016 - 18:18

Long An tổ chức phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự 1.460 Mẹ Việt Nam Anh hùng

Năm 2015, Long An hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Trung ương phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 1.460 trường hợp và đang rà soát thẩm định 400 hồ sơ.

Lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh – Huỳnh Thanh Phong, năm 2015, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được tỉnh thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu đúng thực chất.

Sở Nội vụ tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước (lần thứ IV) và hướng dẫn cấp huyện tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015; tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015; phối hợp thẩm định, hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Trung ương phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 1.460 trường hợp và đang rà soát thẩm định 400 hồ sơ.

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh trình Trung ương khen thưởng và phong tặng danh hiệu thi đua Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 tập thể, 2 cá nhân; tặng Huân chương Lao động cho 3 tập thể; Cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 59 cá nhân.

Sở thẩm định trình UBND tỉnh khen thưởng và công nhận danh hiệu thi đua 6.156 trường hợp (5.347 bằng khen, 70 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 174 cờ thi đua, 565 tập thể lao động xuất sắc).

Sở Nội vụ cũng tham gia đôn đốc, nhắc nhở cụm, khối thi đua của tỉnh và tập trung tham mưu giải quyết khen thưởng thành tích năm 2014; giải quyết kịp thời các trường hợp khen thưởng đột xuất; hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến,…/.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết