Tiếng Việt | English

12/11/2015 - 18:02

Long An triển khai Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chiều nay (12-11), Phó chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Nguyên chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ "Về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo của nông dân" (gọi tắt QĐ 81).

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nội dung thực hiện QĐ 81 bao gồm: Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; phối hợp tiếp và giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo; tham gia phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân các cấp trong việc tiếp và giải quyết khiếu nại - tố cáo.

Phó chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Nguyên yêu cầu: Các địa phương quán triệt sâu sắc việc triển khai QĐ 81, phối hợp chặt chẽ với Hội nông dân cùng cấp làm tốt vai trò tham mưu giải quyết khiếu nại - tố cáo và đơn thư của nông dân./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết