Tiếng Việt | English

12/07/2016 - 07:55

Lực lượng an ninh góp phần đắc lực vào sự phát triển đất nước

Lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục An ninh chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo khoa học 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. (Ảnh: Quang Vũ/Vietnam+)

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2016), Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an) đã có bài viết khẳng định những đóng góp quan trọng của lực lượng an ninh trong thời gian qua góp phần đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước cũng như những định hướng chủ đạo của lực lượng An ninh nhân dân đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân trong thời gian tới.

Xin giới thiệu toàn văn bài viết:

Những năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đa dạng, hợp tác và đấu tranh đan xen với nhiều hình thái mới, đối tượng và đối tác thay đổi, biến dạng nhanh chóng; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia tiếp tục bị xâm phạm đe doạ. Ở trong nước, tình hình kinh tế-xã hội phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, gây bất ổn về chính trị-xã hội, đe doạ an ninh và lợi ích quốc gia Việt Nam; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có xu hướng gia tăng...

Trong bối cảnh đó, lực lượng An ninh nhân dân đã quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Chính phủ và Bộ Công an nhiều chủ trương, quyết sách mang tính chiến lược và tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên các lĩnh vực.

Tổng cục An ninh đã chỉ đạo an ninh các đơn vị, địa phương tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn nhiều âm mưu, kế hoạch hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tập trung đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các hoạt động tình báo, gián điệp, hoạt động móc nối trong-ngoài, hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong nước của các thế lực thù địch, hoạt động liên kết, tập hợp lực lượng của bọn phản động; bóc gỡ, vô hiệu hoá cơ sở nội địa và đưa người xâm nhập về nước của các tổ chức phản động người Việt lưu vong.

Tham mưu với các bộ, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống nội gián, bảo vệ bí mật nhà nước, phòng chống khủng bố; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài lực lượng Công an bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước, bảo đảm an ninh xã hội và an ninh các địa bàn chiến lược.

Trên lĩnh vực an ninh kinh tế, lực lượng An ninh nhân dân đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, cùng với các ngành, cơ quan, doanh nghiệp chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phá hoại kinh tế, dùng kinh tế để chuyển hóa chính trị; khám phá nhiều vụ án, thu hồi số lượng lớn tài sản cho Nhà nước; tham mưu cho Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành hoạch định chính sách, đề ra các biện pháp quản lý kinh tế vĩ mô, góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Những đóng góp quan trọng của lực lượng An ninh thời gian qua đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, biểu tình, bạo loạn, khủng bố; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; không để các thế lực thù địch và các phần tử chống đối thực hiện “cách mạng màu,” “cách mạng đường phố” ở Việt Nam, tạo môi trường hoà bình, ổn định, góp phần đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, Tổng cục An ninh đã chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh. Đảng bộ Tổng cục An ninh triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.”

Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đội ngũ cấp ủy và chất lượng sỹnh hoạt đảng. Qua phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; hơn 94% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Tổng cục An ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, thầm lặng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2011 đến nay, đã có nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, được Đảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý: 5 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 11 tập thể và 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 290 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen... Đặc biệt, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2016), Tổng cục An ninh vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện trên các lĩnh vực. Bên cạnh những thời cơ, vận hội mới, đất nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trong nước, kinh tế - xã hội bên cạnh những chuyển biến tích cực, song vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định về chính trị- xã hội.

Tình hình hiện nay đặt ra cho công tác bảo đảm an ninh quốc gia phải đổi mới từ nhận thức đến hành động và có cách thức tiếp cận đa chiều; đổi mới từ xác định chiến lược, sách lược đến lựa chọn biện pháp, đối sách đấu tranh, đồng thời với công tác xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những thành tích đạt được trong thời gian qua, Tổng cục An ninh đã và đang tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

Một là, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia; tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; triển khai đồng bộ các mặt công tác theo phương châm chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định chính trị, xã hội; kiên quyết, kiên trì thực hiện mục tiêu “bảo đảm ổn định chính trị-xã hội và môi trường hoà bình để xây dựng, bảo vệ đất nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”([1]).

Hai là, tổ chức tốt công tác nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình cả trong nước và ngoài nước, cả ở tầm chiến lược và chiến thuật, dự báo được các khả năng, tình huống phức tạp có thể xảy ra, tác động đến an ninh, lợi ích quốc gia để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả. Đồng thời, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, những vấn đề về chiến lược, sách lược trong quan hệ đối nội, đối ngoại, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung nghiên cứu, đổi mới các mặt công tác, trọng tâm là đổi mới các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm, kiểm soát tình hình, giải quyết những yếu tố gây mất ổn định ngay từ cơ sở, từ khi mới hình thành. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, các ngành xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Ba là, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, làm cho quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn về âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch và hướng dẫn, tổ chức, động viên quần chúng nhân dân tích cực, tự giác tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên củng cố mối quan hệ gắn bó với nhân dân; quan tâm giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân. Tập trung củng cố phong trào ngay từ cơ sở, ở các địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

Bốn là, tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp thực hiện các hiệp định, thỏa thuận, chương trình hợp tác phòng chống tội phạm, phục vụ thiết thực cho công tác bảo đảm an ninh quốc gia. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hợp tác với An ninh, Tình báo các nước trong trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống (phòng chống khủng bố, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia...).

Thông qua hợp tác nhằm phát huy tối đa những lợi ích đem lại từ “mặt đối tác”; đồng thời, hạn chế tối thiểu những tác động tiêu cực của “mặt đối tượng”, từng bước chuyển hóa “mặt đối tượng” thành “mặt đối tác” trong điều kiện có thể, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ và lợi ích quốc gia.

Năm là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nâng cao năng lực công tác, trình độ nghiệp vụ, khoa học-kỹ thuật, ngoại ngữ, bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ an ninh nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, gắn bó mật thiết với nhân dân; có đủ năng lực, trí tuệ và điều kiện đảm bảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, luôn luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, niềm tin yêu của nhân dân và xứng đáng với Danh hiệu cao quý - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân./. 

Trung tướng Nguyễn Chí Thành/Vietnam+

Chia sẻ bài viết