Tiếng Việt | English

05/05/2021 - 12:25

Mộc Hóa: Chuyển biến qua 5 năm đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

Với những cách làm cụ thể, linh hoạt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đã đi vào nền nếp, lan tỏa sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chú trọng tuyên truyền

5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở chủ động, tích cực và có những phương pháp mới, cách làm hay trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai bằng hình thức đa dạng. Bản tin công tác tư tưởng huyện hàng tháng đều dành các mục Nghiên cứu - Trao đổi, Người tốt - Việc tốt để tuyên truyền về những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đối với xã hội và người dân.

Học tập và làm theo gương Bác, nhân dân Mộc Hóa tích cực tham gia các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp các ngành tổ chức các hội thi tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống khẩu hiệu, panô, băng rôn tại các trục đường giao thông, trường học, khu dân cư và các tụ điểm văn hóa, các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội,... Đặc biệt, trên các trục đường lớn, huyện thực hiện mô hình 3 trong 1 (Đèn đường - cột cờ - băng rôn) để tuyên truyền về Chỉ thị số 05-CT/TW và tuyên truyền về các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trương Tiến Dũng, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh, chỉ đạo đưa việc tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác tháng, quí, sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các mô hình hay, cách làm hiệu quả, kinh nghiệm trong học tập và làm theo gương Bác.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành công văn về việc tập trung lãnh đạo, khắc phục nghiêm túc những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Đồng thời, triển khai, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng và thực hiện nghiêm túc bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn mà xây dựng các chuẩn mực, đạo đức phù hợp để rèn luyện, học tập và làm theo gương Bác.

Nét nổi bật đáng ghi nhận trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện là đa số cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể lựa chọn nhiều nội dung đột phá gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, giải quyết công việc chu đáo và hiệu quả hơn, lề lối, tác phong làm việc ngày càng khoa học, tiến bộ. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chuyển biến rõ nét, thể hiện được trách nhiệm trước nhân dân.

Hiệu quả thiết thực

Điển hình tập thể trong học tập và làm theo gương Bác giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện là Đảng ủy xã Bình Hòa Tây. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, hàng năm, Bình Hòa Tây đều thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đề ra. Các chỉ tiêu phát triển KT-XH cơ bản đều đạt, vượt kế hoạch. Lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng năm 2019 và 2020, Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ và nhân dân xã Bình Hòa Tây ra quân thực hiện công trình Đường hoa biên giới

Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Tây - Hoàng Thị Thùy Như cho biết, căn cứ vào các nội dung chủ yếu, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tình hình thực tế tại địa phương, Đảng ủy chọn các mô hình phù hợp để triển khai, thực hiện trong từng năm. Tiêu biểu là các mô hình: 1+5; Con đường 4 trong 1; Đường hoa biên giới gắn với tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; hay như mô hình 3 tự quản; Không trễ hẹn, không sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính của Chi bộ Công an;...

Không chỉ đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong cán bộ, đảng viên, xã còn tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo gương Bác bằng cách phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn hóa, đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn,... Bằng sự đổi mới trong lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, UBND xã vươn lên đứng đầu các địa phương trong huyện về nhiều mặt. Đầu năm 2020, xã được UBND huyện công nhận đạt chuẩn xã văn hóa, nông thôn mới.

Cùng với Bình Hòa Tây, nhiều địa phương, đơn vị đã học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với công việc hàng ngày. Đó là Đảng ủy xã Bình Hòa Đông với các mô hình chăm lo cho người nghèo, góp vốn xoay vòng, chung tay vì những đảng viên có hoàn cảnh khó khăn; tập thể cán bộ và nhân dân ấp Kinh 12, xã Tân Thành, vận động nhân dân trải đá đường nông thôn chiều dài 4km với tổng kinh phí 230 triệu đồng và 221 ngày công lao động, vận động xây dựng 8 cầu giao thông trị giá 450 triệu đồng,...

Đối với cá nhân, có thể kể đến Bí thư Chi bộ ấp Bình Trung, xã Bình Hòa Trung - Phạm Minh Mận đã vận động người dân tham gia vào cánh đồng lớn, vùng lúa ứng dụng công nghệ cao 100ha của ấp, vận động thành lập 2 tổ hợp tác bơm nước sạ sớm. Hay như Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Lập - Huỳnh Văn Giang tích cực vận động xây dựng các tổ góp vốn không lãi để giúp nhau phát triển sản xuất có 21 thành viên với nguồn vốn trên 350 triệu đồng, vận động đóng góp xây dựng quỹ hội đạt trên 186 triệu đồng,...

Có thể thấy, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên mà còn lan tỏa trong cộng đồng. Đây là tiền đề và cũng là động lực quan trọng để huyện Mộc Hóa tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo gương Bác gắn với các nhiệm vụ được giao, xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Qua 5 năm đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã tuyên dương 49 tập thể, 134 cá nhân điển hình tiên tiến. Từ đó, nhân rộng những điều tốt đẹp, có ích trong xã hội, từng bước đẩy lùi những cái xấu, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết