Tiếng Việt | English

01/07/2015 - 16:53

Mộc Hóa: Triển khai 97/97 công trình xây dựng cơ bản

Huyện ủy Mộc Hóa (Long An) vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 20, nhằm đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng qua, ngành nông nghiệp đạt kết quả khả quan, trong đó sản xuất lúa tăng cả về năng suất và sản lượng. Các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát. Công tác xây dựng nông thôn mới được chú trọng, đến nay 2 xã được huyện chọn làm điểm đã đạt 12/19 tiêu chí.

Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản, trong 6 tháng đầu năm, huyện được đầu tư bổ sung 12 công trình với tổng vốn trên 168 tỉ đồng. Đến nay, huyện đã triển khai 97/97 công trình với giá trị thực hiện trên 124 tỉ đồng, đạt 74% kế hoạch. Trong đó, giá trị giải ngân ước đạt trên 87,5 tỉ đồng, đạt 52% kế hoạch. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Đại biểu kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc đốn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đối với đường tỉnh 817, nạo vét một số tuyến kênh phục vụ sản xuất và đi lại cho người dân, đề ra biện pháp hiệu quả hơn giải quyết vấn nạn lục bình,...

Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Kim Trinh đề nghị, bên cạnh phát triển kinh tế, các ngành cần quan tâm hơn nữa đến các lĩnh vực văn hóa, xã hội; giám sát chặt chẽ chất lượng và tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm quyết định sự phát triển của huyện; đồng thời tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Mộc Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020./.

Khang Nam

Chia sẻ bài viết