Tiếng Việt | English

19/05/2024 - 17:26

Mời bạn đọc đón đọc loạt bài 4 kỳ: Gỡ 'nút thắt' phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, quy định, đề án, chỉ thị,… Vì vậy, cùng với sự quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, tỉnh rất quan tâm công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, tỉnh rất quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Theo đó, các cấp ủy Đảng trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp hay, sáng tạo giúp doanh nghiệp nhận thức rõ được vai trò quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên. Bên cạnh những kết quả đã đạt, công tác này đang đứng trước nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có sự triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tạo chuyển biến tích cực.

Để hiểu hơn về những kết quả đã đạt, “điểm nghẽn” cũng như giải pháp chiến lược xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, mời bạn đọc đón đọc loạt bài 4 kỳ: Gỡ “nút thắt” phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, phát hành trên báo in Báo Long An ngày 20/5/2024./.

Mời quý bạn đọc đón đọc!

BLA

Chia sẻ bài viết