Tiếng Việt | English

28/12/2015 - 15:10

Năm 2015, tăng trưởng kinh tế cao nhất trong vòng 8 năm qua

6,68% là mức tăng trưởng GDP trên cả nước trong năm 2015 (cao hơn mục tiêu đề ra ở mức 6,2%) và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008.

Sáng 28-12-2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước nhằm kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm chủ trì tại điểm cầu Long An.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bùi Quang Vinh cho biết, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015, tuy vẫn còn những khó khăn, thách thức nhưng nền kinh tế trong nước đang trong quá trình phục hồi và có mức tăng trưởng cao nhất trong 8 năm qua. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp; các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước phát triển khá.

Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm chủ trì tại điểm cầu Long An.

Theo đó, chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt, hiệu quả; chính sách tài khóa được thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm; tăng cường quản lý giá cả, thị trường; thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), đã sắp xếp cổ phần hóa 225 DNNN, đặc biệt đã cổ phần hóa 12 tổng công ty lớn. Cả giai đoạn 2011-2015, đã sắp xếp, cổ phần hóa 521 DNNN, trong đó, 458 DNNN, đạt gần 90% kế hoạch đề ra. Việc cơ cấu lại các ngành kinh tế như nông, lâm nghiệp, thủy sản, các ngành công nghiệp, dịch vụ cũng được triển khai tích cực và đạt những kết quả bước đầu.

Về thực hiện mục tiêu phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế, tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất trong 8 năm qua. Tốc độ tăng GDP có xu hướng tăng nhanh sau từng quý. Ước cả năm tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,68%, cao hơn mục tiêu đề ra là 6,2%. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008, vượt mục tiêu đề ra, tạo đà cho sự phát triển 5 năm tới.

Lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai và đạt nhiều kết quả.

Năm nay cũng là năm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao nhất với gần 23 tỉ USD, trong đó vốn giải ngân lên đến 14,5 tỉ USD. Tuy nhiên, xuất khẩu chỉ đạt trên 162 tỉ USD - chỉ tăng hơn 8% so với mục tiêu 10%, chủ yếu do xuất khẩu dầu thô và nông sản giảm mạnh, còn nhập siêu chỉ trên 3 tỉ USD.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020), phát huy những kết quả, các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2016 như sau: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP;…

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương cho rằng các chỉ tiêu phát triển KT-XH cả nước có mức tăng trưởng khá tốt. Kết quả này là sự tập trung, điều hành đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực của Chính phủ. Do nhiều nguyên nhân khách quan, nhiều địa phương vẫn còn gặp khó khăn và đề xuất những giải pháp tháo gỡ.

Bên cạnh đó, hội nghị còn báo cáo những nội dung khác trong năm 2015 như: công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;…

Hội nghị được tổ chức trong 2 ngày 28 và 29-12-2015./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết