Tiếng Việt | English

28/11/2023 - 14:31

Năm 2024: Tỉnh ủy Long An đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu  

Sau 1 buổi làm việc, Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 14 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đã đề ra. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghi còn có đại diện các Ban Đảng Trung ương.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14

Bên cạnh những kết quả nổi bật, Tỉnh ủy thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong năm. Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt như kỳ vọng. Tổng thu ngân sách nhà nước tuy dự báo đạt 100% dự toán tỉnh giao nhưng giảm so cùng kỳ. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tuy được tập trung lãnh chỉ đạo nhưng tiến độ thấp so với yêu cầu;…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được biểu dương tinh thần làm việc tích cực của tất cả các đại biểu và tiếp thu đầy đủ các ý kiến. Sau hội nghị sẽ tập trung hoàn chỉnh các nội dung để lãnh đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các đại biểu thời gian tới, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 58-CT/TU, ngày 07/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với định hướng cốt lõi là hình thành “3 vùng - 1 trung tâm - 2 hành lang và 6 trục”.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Đồng thời, quan tâm triển khai tái cơ cấu trong thu hút đầu tư, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, công nghệ sinh học. Song song đó, phải về đích 3 công trình trọng điểm, 3 chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tiếp tục đẩy mạnh phân luồng học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy. Thực hiện tốt công tác huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các vấn đề về lao động, việc làm, giảm nghèo, các chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Ngoài ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa xã hội; tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm. Các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), các quy định của Đảng về nêu gương và công tác phòng, chống tham nhũng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đề nghị các cấp, các ngành cần phát động thi đua về đích các nhiệm vụ sớm trong năm 2024

“Năm 2024 là năm có vai trò quyết định, tạo lực để tăng tốc phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí, các cấp, các ngành cần phát động thi đua về đích các nhiệm vụ sớm trong năm 2024, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để năm 2025 làm tốt công tác Đại hội Đảng các cấp,… Tôi đề nghị từng đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, lề lối làm việc, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không sợ sệt, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm”, năng động, sáng tạo hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”,… Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, nhận định các thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức cũng như kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử và những kết quả tích cực đạt được, cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm cao nhất, Tỉnh ủy thống nhất xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024./.

Thanh Nga - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết