Tiếng Việt | English

05/06/2023 - 17:43

Nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Chiều 05/6, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Phiên họp chuyên đề thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số - Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa, lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự.

Tại điểm cầu tỉnh Long An

Phiên họp đã giới thiệu về Bộ tiêu chí đánh giá Cổng dịch vụ công năm 2023 nhằm thực hiện đánh giá các Cổng dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương dưới góc độ người sử dụng. Bộ tiêu chí gồm 3 trụ cột đánh giá gồm tiêu chí đánh giá chức năng (70 điểm); tiêu chí đánh giá hiệu năng (20 điểm) và tiêu chí đánh giá khả năng truy cập thông tin thuận tiện (10 điểm) với tổng số 100 điểm.

Phiên họp tổ chức theo hình thức trực tuyến

Phiên họp cũng chia sẻ kết quả đánh giá Cổng dịch vụ công các bộ, ngành, địa phương lần 1. Về phân loại mức độ Cổng dịch vụ công các bộ, ngành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân loại mức độ C với 78 điểm, dẫn đầu 20 bộ, ngành; về phân loại mức độ Cổng dịch vụ công các địa phương: Long An được phân loại mức độ B với 83 điểm, dẫn đầu 63 tỉnh, thành phố.

Cũng trong phiên họp, các ngành, địa phương đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như những hạn chế, tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai và xác định phương hướng trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến thực sự chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc sớm hoàn thiện chính phủ điện tử trong năm 2025 để hướng tới chính phủ số./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết