Tiếng Việt | English

24/06/2024 - 10:52

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

Hệ thống quan trắc tự động giúp ngành chức năng theo dõi, giám sát, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguồn nước thải, khí thải,... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường (BVMT) của các doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) - Nguyễn Tân Thuấn, hàng năm, Sở thực hiện nhiều chương trình quan trắc, kiểm tra, giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh Long An, trang bị các thùng chứa chất thải rắn và một số dự án cải thiện môi trường. Hoạt động kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực.

Việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động giúp ngành chức năng thuận lợi theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải của các đơn vị, DN hoạt động trên địa bàn. Từ đó, ngành chức năng có kế hoạch, thời gian yêu cầu các đơn vị hoạt động tổ chức lắp đặt theo quy định. Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát.

Tính đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 44 doanh nghiệp có nguồn thải lớn lắp đặt trạm quan trắc tự động nước thải và khí thải truyền về trạm Trung tâm Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, quản lý

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc đối tượng đã tiến hành lắp đặt trạm quan trắc liên tục chất lượng nước thải để kiểm soát, từng bước hạn chế ô nhiễm và góp phần cải thiện ô nhiễm môi trường. Quá trình phối hợp trong thực thi công vụ với các cấp, các ngành được tăng cường và duy trì thường xuyên; việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho DN được phát huy. Qua đó, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển KT-XH của tỉnh.

Tính đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 44 DN có nguồn thải lớn lắp đặt trạm quan trắc tự động nước thải và khí thải truyền về trạm Trung tâm Sở TN&MT theo dõi và quản lý với tần suất 5 phút/lần để theo dõi, giám sát chất lượng nước thải, khí thải của DN thải ra môi trường, kịp thời yêu cầu DN khắc phục trường hợp vượt quy chuẩn,...

Mặt khác, tỉnh cũng đã đầu tư 6 trạm quan trắc tại huyện Đức Hòa, Bến Lức và thị xã Kiến Tường. Các trạm quan trắc tự động nước mặt và không khí được bảo trì định kỳ để bảo đảm vận hành ổn định, nhờ đó Sở TN&MT đã thu thập, theo dõi, giám sát chất lượng môi trường tại những nơi chịu tác động mạnh mẽ của các hoạt động phát triển KT-XH để làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước các tuyến sông, duy trì bảo vệ không khí xung quanh,...

Hệ thống quan trắc tự động còn giúp doanh nghiệp nắm bắt các thông số và điều chỉnh phù hợp các tiêu chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường bên ngoà

Theo đại diện Ban Quản lý Khu công nghiệp (KCN) Long Hậu (huyện Cần Giuộc) - Bùi Lê Thanh Hiếu, khu luôn chú trọng và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về BVMT trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khu ưu tiên các DN có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường trong quá trình thu hút đầu tư vào đây. Ngay sau khi có chủ trương, khu chủ động tổ chức lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, kết nối và truyền dữ liệu 24/24 giờ về Sở TN&MT theo dõi, giám sát.

Tương tự, đại diện Ban Quản lý KCN Hòa Bình (huyện Thủ Thừa) - Đặng Trung Tín cho biết, trạm quan trắc tự động giúp đơn vị có thể nắm bắt các thông số và điều chỉnh phù hợp các tiêu chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường bên ngoài. Khu tuân thủ chủ trương, tiến hành lắp đặt hệ thống quan trắc nước tự động theo quy định, truyền dữ liệu 24/24 giờ về Sở TN&MT để kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, các quy định của pháp luật về lĩnh vực BVMT luôn được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

Ông Nguyễn Tân Thuấn thông tin: "Công tác BVMT được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, có những chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây, tập trung ở một số điểm như công tác điều tra, xác định các nguồn thải; công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về BVMT; đầu tư cho hệ thống quan trắc, giám sát và hạ tầng kỹ thuật môi trường; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về BVMT;...

Hệ thống trạm quan trắc tự động, liên tục mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đắc lực nâng cao công tác BVMT trên địa bàn tỉnh. Sở có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư khu, cụm công nghiệp, DN hoạt động trên địa bàn thực hiện và tập trung kiểm tra, đôn đốc để hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, Sở tham mưu, đề xuất một số vị trí mới để lắp đặt trạm quan trắc không khí, nước mặt tự động,.../.

Giám sát chất lượng môi trường qua hệ thống trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động

Giám sát chất lượng môi trường qua hệ thống trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động 

Đến nay, toàn tỉnh lắp đặt và hoàn tất kết nối được 37 trạm nước thải tại 21 khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp, 13 doanh nghiệp có nguồn thải lớn và 11 trạm quan trắc khí thải.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết