Tiếng Việt | English

08/05/2018 - 20:17

Nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội - Nguyễn Hoàng Mai cùng các thành viên vừa thực hiện giám sát tình hình thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) tại huyện Thạnh Hóa và TP.Tân An, tỉnh Long An.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội - Nguyễn Hoàng Mai (thứ 2, trái qua) giám sát tình hình thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa

Tham gia cùng đoàn công tác có Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Trương Văn Nọ, Thường trực HĐND tỉnh, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương huyện Thạnh Hóa, TP.Tân An.

Việc thực hiện Luật Phòng, chống BLGĐ ở huyện Thạnh Hóa được quan tâm triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện có 53 nhóm phòng, chống BLGĐ, 41 câu lạc bộ phát triển gia đình bền vững, 51 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Bình quân trong 10 năm (từ 2008-2017) mỗi năm giảm từ 5 đến 50% số vụ BLGĐ. Tuy nhiên, hiệu quả thực hiện Luật Phòng, chống BLGĐ và chính sách dân số trên địa bàn huyện còn hạn chế. Trong giai đoạn 2008 - 2017, trên địa bàn huyện xảy ra 263 vụ việc liên quan đến BLGĐ.

Đối với địa bàn TP.Tân An, trong những năm qua, địa phương xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình phòng, chống BLGĐ, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc phòng, chống BLGĐ, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, giữ gìn an ninh, trật tự tại cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, 2 địa phương phản ánh, số lượng các vụ BLGĐ phát hiện còn thấp so với thực tế. Đa số nạn nhân bị BLGĐ không muốn phản ánh, tố cáo nên các vụ việc BLGĐ khó được phát hiện để có những biện pháp can thiệp kịp thời. Do đó, việc bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị BLGĐ còn gặp khó khăn, hạn chế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội - Nguyễn Hoàng Mai ghi nhận những kết quả trong việc thực hiện Luật Phòng, chống BLGĐ trên địa bàn Thạnh Hóa và TP.Tân An. Thời gian tới, 2 địa phương tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về phòng, chống BLGĐ. Các mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phòng, chống BLGĐ có hiệu quả cần nhân rộng và duy trì./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết