Tiếng Việt | English

12/04/2024 - 18:24

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh sơ kết quí I/2024

Chiều 12/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động quí I/2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quí II/2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh - Phạm Tấn Hòa dự và chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quí I/2024, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ngân hàng CSXH Việt Nam. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai kịp thời các giải pháp bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người các đối tượng chính sách, góp phần tích cực phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi hội nghị sơ kết quý I

Trong quí I/2024, bên cạnh việc tập trung thực hiện công tác quyết toán năm 2023 và trải qua một kỳ nghỉ tết Nguyên đán tương đối dài nhưng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương trong quí I tăng 111 tỉ đồng, đạt 31,8% trên tổng tăng trưởng nguồn vốn là 349 tỉ. Trong đó, nguồn vốn địa phương chiếm 9,32%, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trên tổng nguồn vốn cho vay.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh - Nguyễn Trọng Điệp đại diện báo cáo tại hội nghị

Về công tác tín dụng, tổng nguồn vốn đến hết tháng 3/2024 đạt trên 6.055 tỉ đồng. Tổng doanh số cho vay đạt hơn 624 tỉ đồng, với 13.850 lượt khách hàng vay vốn. Tổng doanh số thu nợ đạt hơn 536 tỉ đồng, tăng 152,68% so cùng kỳ năm 2023, chiếm 86,01% doanh số cho vay. Tổng dư nợ đạt hơn 5.791 tỉ đồng, với 122.617 khách hàng còn dư nợ. Tổng dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội hơn 5.777 tỉ đồng, chiếm 99,76%/tổng dư nợ, với 122.382 hộ vay và 2.688 Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Ban đại diện, Hội đoàn thể và Ngân hàng CSXH các cấp đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kịp thời công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại hạn chế, duy trì chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động. Đến cuối quí I, tổng nợ xấu chiếm 0,31%/tổng dư nợ.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đại tham gia trình bày tham luận nhằm làm rõ các tồn tại, hạn chế trong quý I, đề ra các phương hướng cho quí II: Triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội, duy trì ổn định ổn định chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng; Huy động tốt các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn lực cho tín dụng chính sách; Công tác phối hợp xây dựng Đề án hỗ trợ tín dụng chính sách xã hội theo Kế hoạch số 944/KH-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh;...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH - Chi nhánh tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổng hợp các kế hoạch cho vay, xây dựng đề án bảo đảm hàng năm tăng trưởng vốn địa phương chiếm ít nhất 18% tổng tăng trưởng nguồn vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội  tỉnh  - Phạm Tấn Hòa phát biểu tại hội nghị 

Bên cạnh đó, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/1/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; Kế hoạch số 944/KH-UBND ngày 25/03/2024 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 66-CT/TU ngày 09/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn.

Ngoài ra, đối với Ban điều hành Ngân hàng CSXH tỉnh cần thường xuyên báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW, Quyết định 05/QĐ-TTg. Ngoài ra, tập trung giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch được giao đặc biệt là cho vay theo đề án đưa người đi làm việc ở nước ngoài, cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù,... Và cần tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí nhằm phổ biến rộng rãi các chương trình tín dụng ưu đãi để người dân biết, tiếp cận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh - Phạm Tấn Hòa tặng thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích

Dịp này, Ngân hàng CSXH tỉnh khen thưởng 9 tập thể và 3 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh trong quí I/2024./.

Khánh Duy - Cao Tâm

Chia sẻ bài viết