Tiếng Việt | English

14/01/2022 - 17:03

Ngành Tuyên giáo tiếp tục làm tốt công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội

Chiều 14/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Long An tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Nguyễn Thanh Hải tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện các tập thể có thành tích trong công tác tuyên truyền miệng

Năm 2021, tuy có nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và tuyên giáo các cấp trong tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động đổi mới hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tích cực tham mưu cấp uỷ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích tuyên truyền miệng

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành hơn 40 văn bản liên quan đến các lĩnh vực công tác tuyên giáo; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Đại biểu dự hội nghị

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kịp thời định hướng các cơ quan báo chí và Ban Tuyên giáo các Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện nổi bật theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kịp thời hướng dẫn chuyên môn, động viên tinh thần đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Nguyễn Thanh Hải yêu cầu ngành Tuyên giáo tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Bên cạnh đó, công tác lý luận chính trị được quan tâm, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở, bảo đảm chương trình, nội dung theo quy định. Công tác khoa giáo được các cấp, các ngành phối hợp thực hiện từng bước đi vào nền nếp, có chất lượng và hiệu quả hơn. Thực hiện tốt công tác phối hợp thẩm định, góp ý xây dựng nội dung các văn bản có liên quan của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và của địa phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Hoàng Đình Cán tặng giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2021

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo trong năm qua. Thời gian tới, ông đề nghị ngành tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tích cực, chủ động tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của cấp uỷ các cấp năm 2022 và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Huỳnh Văn Thanh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2021

Đồng thời, tiếp tục tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các chủ trương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;…

Dịp này, có 5 tập thể, 10 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng nhiệm kỳ 2015 - 2020; 15 tập thể nhận giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vì đạt thành tích tốt, nổi bật trong công tác tuyên giáo năm 2021./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết