Tiếng Việt | English

15/01/2021 - 14:36

Ngành Tuyên giáo triển khai thực hiện có hiệu quả việc định hướng tuyên truyền

Ngày 15/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống Tuyên giáo chủ động, làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả việc định hướng tuyên truyền các sự kiện quan trọng quốc tế và trong nước, đặc biệt tập trung hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng được chú trọng, đi vào thực chất hiệu quả. Hoạt động tuyên truyền, báo chí, định hướng dư luận có nhiều đổi mới, sáng tạo. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời đề xuất xử lý các vấn đề bức xúc, không để xảy ra điểm nóng.

Ngoài ra, công tác tuyên giáo có nhiều đổi mới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn trong các lĩnh vực của hệ thống tuyên giáo từ tỉnh tới cơ sở; chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được nâng cao. Từ đó, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội của tỉnh; niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng lên.

UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán trao giấy khen cho các tập thể

Tại hội nghị, đại biểu các ngành, địa phương cũng chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác tuyên giáo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo đối với sự phát triển của tỉnh trong năm 2020.

Ông nhấn mạnh, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, công tác tuyên giáo cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương để xây dựng chương trình công tác phù hợp với thực tiễn.

Ngành Tuyên giáo cần tích cực tham mưu cấp ủy đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương năm 2021; đổi mới phương thức thông tin đối ngoại, nhất là các nội dung liên quan đến các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tuyên giáo và tình hình Biển Đông;…

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2020./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết