Tiếng Việt | English

02/12/2020 - 13:25

Nhựt Ninh: Về đích nông thôn mới

Từ nguồn tổng kinh phí thực hiện hơn 135,6 tỉ đồng, đến nay, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM).

Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Nhựt Ninh - Trần Hồng Phong cho biết: "Năm 2011, sau khi triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Đảng ủy xã ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, xây dựng nghị quyết hàng năm để tổ chức thực hiện. Các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM được tuyên truyền để người dân đồng lòng hưởng ứng. Đến nay, 100% các tuyến đường xã được nhựa hóa hoặc bêtông hóa, bảo đảm ôtô lưu thông; 98% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 2 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; trên 91% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó nước sạch trên 65%; độ tuổi lao động và có việc làm qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao. Bộ máy lãnh đạo, quản lý của xã được củng cố, kiện toàn theo hướng đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH trên địa bàn".

Xã Nhựt Ninh đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống người dân ngày càng được nâng cao

Ông Trần Văn Tâm, ngụ ấp Nhựt Hòa, vui vẻ nói: "Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, hoa màu và chăn nuôi nhỏ, lẻ nên thu nhập chưa cao. Từ khi triển khai thực hiện xây dựng NTM, xã tập trung đầu tư hạ tầng, vận động nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực có giá trị kinh tế cao như cây thanh long, nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao,... nên đời sống người dân ngày càng cải thiện, thu nhập cũng cao hơn". Được biết, hiện xã còn 40 hộ nghèo, chiếm 2,1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Trần, ngụ ấp Nhựt Tân, chia sẻ: "Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân đồng thuận góp tiền, ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản,... Người dân rất vui mừng khi xã Nhựt Ninh đạt chuẩn NTM".

Theo ông Trần Hồng Phong, thời gian tới, để nâng chất các tiêu chí xã NTM và nâng cao đời sống người dân, xã sẽ đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân; ưu tiên phát triển chăn nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh cơ giới hóa, mở rộng việc liên kết với các doanh nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp,...

Song Hồng

Chia sẻ bài viết