Tiếng Việt | English

04/09/2020 - 13:22

Ông Đinh Văn Sáu được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa

Ngày 04/9, HĐND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Đinh Văn Sáu (thứ 2, từ phải qua) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp này, HĐND huyện tiến hành thảo luận thống nhất biểu quyết thông qua 10 tờ trình về điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020; bổ sung danh mục công trình đầu tư công năm 2020; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường trục giữa từ thị trấn Thủ Thừa đến Quốc lộ N2 - giai đoạn 1; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu qua kênh Bo Bo - Bờ Nam kênh T3; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu qua kênh Thủ Thừa; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao khu vực phía Bắc của huyện; điều chỉnh kế hoạch vốn và mức phân bổ cho các công trình từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 của xã Tân Long; điều chỉnh kế hoạch vốn và mức phân bổ cho các công trình từ nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2020 của xã Tân Long.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện tổ chức bầu miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa đối với ông Nguyễn Đăng Minh Xuân do chuyển công tác và bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đinh Văn Sáu; bầu miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đối với ông Nguyễn Văn Hùng do nghỉ hưu và bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thanh Nhàn. Đồng thời, đại biểu HĐND huyện bầu miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện và cho thôi đại biểu HĐND huyện đối với ông Lê Văn Vui do nghỉ hưu. Kết quả bỏ phiếu đạt 100%./.

Mộng Đào – Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết