Tiếng Việt | English

02/06/2023 - 17:56

Ông Hoàng Trung làm thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Hoàng Trung được Thủ tướng bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Hoàng Trung, tân thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ảnh: C.TUỆ

Theo quyết định của Thủ tướng ký ngày 2-6, bổ nhiệm ông Hoàng Trung, cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó, bộ trưởng Bộ Nội vụ, bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Hoàng Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Như vậy, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 5 thứ trưởng gồm các ông Phùng Đức Tiến, Trần Thanh Nam, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Quốc Trị và Hoàng Trung.

Bộ trưởng là ông Lê Minh Hoan.

Ông Hoàng Trung 54 tuổi, quê ở Văn Yên, Yên Bái; trình độ tiến sĩ.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Hoàng Trung từng làm chuyên viên, phó phòng rồi trưởng phòng kiểm dịch thực vật Cục Bảo vệ thực vật, phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật./.

Theo TTO

Chia sẻ bài viết