Tiếng Việt | English

23/11/2020 - 14:46

Ông Nguyễn Dương Phong Linh được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành

Sáng ngày 23/11, HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Long An tiến hành kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, kiện toàn chức danh chủ chốt HĐND huyện Châu Thành.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành - Võ Thanh Phong tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Dương Phong Linh

Đây là kỳ họp quan trọng, kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND huyện. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua tờ trình và bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại biểu HĐND huyện đã thống nhất bầu Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành - Nguyễn Dương Phong Linh làm Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết