Tiếng Việt | English

04/11/2015 - 13:44

Phấn đấu đến năm 2020 có 95% công nhân - lao động qua đào tạo nghề

Trong 5 năm tới, Liên đoàn Lao động và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất sẽ có 55% CNLĐ có trình độ THPT hoặc tương đương, 98% CNLĐ trong độ tuổi 15-60 biết chữ, 95% CNLĐ được qua đào tạo nghề,...


Trình độ, tay nghề của CNLĐ được chú trọng, quan tâm

Nhằm nâng cao nhận thức của công nhân-lao động (CNLĐ) về học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần xây dựng xã hội học tập và thực hiện có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho CNLĐ trong doanh nghiệp”, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ ký kết liên tịch về nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015-2020.

Tại buổi ký kết, lãnh đạo và đại diện các phòng, ban 2 bên đã thảo luận, thống nhất một số chỉ tiêu đặt ra trong chương trình phối hợp. Trong đó, tỷ lệ CNLĐ đạt trình độ THPT, trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đặc biệt chú ý và thảo luận./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết