Tiếng Việt | English

14/08/2015 - 10:35

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Long An - Nguyễn Thị Ngọc Thảnh:

Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết

Với khẩu hiệu “Dân chủ-Kỷ cương-Đoàn kết-Năng động-Phát triển”, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (KDN) diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm. Phóng viên (PV) Báo Long An đã có cuộc trao đổi với Bí thư Đảng ủy KDN - Nguyễn Thị Ngọc Thảnh xung quanh một số nội dung, nhiệm vụ về xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới.


Bầu cử

PV: Với cương vị Bí thư Đảng ủy KDN, sau ĐH, đồng chí sẽ dành ưu tiên cho những việc gì?

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảnh: Sau ĐH, Đảng ủy khối sẽ cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đột phá và xây dựng lộ trình thực hiện trong từng năm phù hợp với điều kiện và yêu cầu; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu, những việc khó, mới và giải pháp đi kèm.

Quan trọng hơn vẫn là việc xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X, phân công nhiệm vụ và phát huy vai trò trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên; phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ trong tổ chức thực hiện; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.

PV: Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy KDN đã không đạt chỉ tiêu tỷ lệ quần chúng tham gia học tập Nghị quyết, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy khối đề ra những giải pháp gì để giải quyết vấn đề này, thưa đồng chí?

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảnh: Do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế nên các cấp ủy, tổ chức Đảng trong khối đã phải tập trung sức cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động; mặt khác, tính chất đa dạng (ngành, lĩnh vực) không chỉ trong Đảng bộ khối mà còn ngay trong từng DN,… là những nguyên nhân chính dẫn đến chỉ tiêu quần chúng học tập Nghị quyết trong nhiệm kỳ qua chưa đạt.

Năm 2015, KT-XH, an ninh-quốc phòng trong nước, trong tỉnh có những chuyển biến tích cực, dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế trong những năm gần đây đã rõ hơn, đây là điều kiện quan trọng và thuận lợi cho các tổ chức Đảng trong DN hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng. Đảng ủy khối tiếp tục nghiên cứu đổi mới các hình thức, biện pháp tuyên truyền, quan tâm những hình thức tuyên truyền đặc thù, linh hoạt theo tính chất hoạt động của từng DN.

PV: Nhiệm kỳ mới, ĐH chỉ đề ra duy nhất chương trình đột phá, đồng chí có thể cho biết mục đích, ý nghĩa, giải pháp cơ bản thực hiện chương trình này?

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảnh: ĐH lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ chỉ đề ra một chương trình đột phá “Xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân trong DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài”. Việc đề ra chương trình này vừa là yêu cầu của Đảng, vừa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng. Vì hiện nay tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài trong khối chiếm tỷ lệ thấp so với sự phát triển của loại hình DN này trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, lực lượng lao động trong các DN này rất đông; việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân lao động trong các loại hình DN này chưa được quan tâm đúng mức; đình công, lãn công vẫn còn xảy ra.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp mới, chú trọng giải pháp tuyên truyền giúp chủ DN thấy sự cần thiết phải thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN. Để đạt yêu cầu này đòi hỏi rất cao cho tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN - đó là sự đồng hành có trách nhiệm với chủ DN trong sản xuất, kinh doanh. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể phải hướng tới mục tiêu hiệu quả sản xuất, kinh doanh, sự phát triển của DN và đời sống, việc làm cho người lao động theo chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể phải đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công nhân lao động. Có như vậy thì công tác thành lập và sự tồn tại của tổ chức Đảng, đoàn thể mới thực sự ý nghĩa và phát triển vững chắc.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!


Ban Chấp hành mới ra mắt ĐH

Một số chỉ tiêu nghị quyết trong nhiệm kỳ 2015-2020:

- Xây dựng Đảng bộ KDN đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 50% đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

- Hằng năm, có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trong nhiệm kỳ kết nạp 500 đảng viên, phấn đấu có 60% đảng viên được kết nạp từ đoàn viên thanh niên; thành lập mới 10 tổ chức cơ sở Đảng trong các DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài.

- Hằng năm, có 100% đảng viên, 90% quần chúng được nghiên cứu, học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những hình thức thích hợp.

Tấn Tú-Thúy Phương (thực hiện)

Chia sẻ bài viết