Tiếng Việt | English

11/09/2022 - 10:35

Phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc ngày 12/9

Dự kiến Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 12/9 và bế mạc vào ngày 15/9. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng.

(Ảnh minh họa: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, dự kiến, Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 12/9 và bế mạc vào ngày 15/9.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021"; “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021."

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.”

Về xem xét các báo cáo định kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022; các báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác năm 2022; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước; Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2022.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bằng văn bản hai nội dung: Các báo cáo của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 và Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH 15 về việc chi trả hỗ trợ đối với người lao động.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến vào Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: Báo cáo tác động chính sách khi thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết