Tiếng Việt | English

04/10/2022 - 11:48

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027  

Sáng 04/10, tại Hội trường UBND tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy cùng 240 đại biểu ưu tú đại diện hơn 54.000 đoàn viên trong tỉnh về dự Đại hội.

Dự đại hội có 240 đại biểu ưu tú đại diện hơn 54.000 đoàn viên trong tỉnh

Tại phiên thứ nhất, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, quy chế làm việc, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong tỉnh có những đổi mới tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Công tác giáo dục, các phong trào hành động cách mạng, chương trình của cấp bộ Đoàn có sự đổi mới trong phương thức tổ chức, phát triển về quy mô, hiệu quả từng bước được nâng lên, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội. Công tác tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tiếp tục phát triển, củng cố và mở rộng; công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với thiếu nhi. Đội ngũ cán bộ đoàn cũng được chuẩn hóa, trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp.

Bí thư Tỉnh đoàn Long An khóa X – Trần Hải Phú phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh đoàn khóa X – Trần Hải Phú khẳng định, Đại hội là ngày hội lớn, diễn đàn để tuổi trẻ tỉnh nhà thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là sự kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi 5 năm qua, xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong giai đoạn tới.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại đại hội

Phát huy truyền thống tốt đẹp của thanh niên, với tinh thần “Tiên phong - Đoàn kết - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội tin tưởng tuổi trẻ Long An sẽ cống hiến tài năng, sức trẻ góp công trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo chương trình làm việc, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trong 2 ngày, 04 và 05/10/2022./.

Trà Long – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết