Tiếng Việt | English

11/08/2022 - 09:20

Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027

Đến nay, 15 Huyện, Thị, Thành đoàn và 6 Đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội (ĐH) Đoàn cấp huyện, nhiệm kỳ 2022-2027. Hiện Tỉnh đoàn Long An chuẩn bị khá chu đáo các điều kiện nhằm tổ chức thành công ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 9/2022. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Bí thư Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú xoay quanh vấn đề này.

Đại biểu bầu lựa chọn những cán bộ Đoàn có phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

PV: Anh có đánh giá gì về kết quả tổ chức ĐH Đoàn cấp huyện, nhiệm kỳ 2022-2027?

Anh Trần Hải Phú: Đến nay, 21/21 Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công ĐH Đoàn cấp huyện, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, ĐH đã bầu 21 bí thư, trong đó có 7 bí thư được bầu trực tiếp tại ĐH (chiếm 33,3%); 21 phó bí thư Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; 132 đồng chí vào ban thường vụ và 391 đồng chí được bầu vào ban chấp hành các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc, trong đó số lượng nữ tham gia ban thường vụ là 41 đồng chí, tham gia ban chấp hành là 121 đồng chí. Độ tuổi bình quân ban chấp hành khóa mới của các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đạt 29,5 tuổi, bảo đảm quy định của Điều lệ Đoàn.

Công tác ứng cử, đề cử tại ĐH dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ của ĐH trong lựa chọn nhân sự có năng lực công tác, uy tín cá nhân bảo đảm tiêu chuẩn quy định. Các đại biểu tham dự ĐH đã tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện ĐH Đoàn cùng cấp và Đoàn cấp trên, qua đó phát huy trách nhiệm, trí tuệ và đồng thuận của đại biểu.

PV: Đâu là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của ĐH Đoàn cấp huyện, nhiệm kỳ 2022-2027, thưa anh?

Anh Trần Hải Phú: ĐH Đoàn cấp huyện, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra sôi nổi, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng của tuổi trẻ toàn tỉnh. Sự thành công của ĐH cấp huyện là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị. Đặc biệt, trong quá trình chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn quan tâm, phối hợp chặt chẽ cấp ủy chuẩn bị công tác nhân sự và duyệt hồ sơ ĐH. Nhờ vậy, ĐH Đoàn cấp huyện được tổ chức nghiêm túc theo hướng dẫn, nhất là ĐH điểm, bầu trực tiếp bí thư tại ĐH; quy trình tổ chức ĐH đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và trình tự, bảo đảm cơ cấu, thành phần, theo định hướng của cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở.

PV: Xin anh cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị cho ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 như thế nào?

Anh Trần Hải Phú: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã lãnh đạo, chuẩn bị cơ bản bảo đảm các nội dung ĐH Đoàn cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Dự kiến, ĐH diễn ra vào cuối tháng 9-2022, sẽ triệu tập 250 đại biểu chính thức, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 41 đồng chí.

Đồng thời, công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐH được các đơn vị thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền trực quan, triển lãm ảnh, sản phẩm khởi nghiệp, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, báo, đài tại địa phương, đơn vị,... Qua đó, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên và tạo sự quan tâm của nhân dân.

PV: ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 có những điểm mới gì so với nhiệm kỳ trước, thưa anh?

Anh Trần Hải Phú: Điểm mới trong ĐH lần này là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Theo đó, đại biểu sẽ quét mã QR xem văn kiện, quét mã QR để điểm danh. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng tuyên truyền trên mạng xã hội, xây dựng bộ nhận diện truyền thông (ảnh bìa, khung ảnh đại diện) nhằm tạo sự mới mẻ, sáng tạo.

PV: Xin cảm ơn anh! Xin chúc ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp!

Phong Nhã (thực hiện)

Chia sẻ bài viết