Tiếng Việt | English

22/07/2020 - 19:41

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Thạnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 22/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên trù bị. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang đến dự.

Đại biểu tham dự đại hội 

Dự đại hội có 229/229 đại biểu chính thức đại diện cho 2.458 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tại phiên trù bị, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội gồm 3 đồng chí. Ngoài ra, phiên trù bị đại hội còn tiến hành thông qua nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng và chia 3 tổ thảo luận.

Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, Đại hội chính thức được diễn ra trong 2 ngày (23 và 24/7) gồm nhiều nội dung quan trọng như trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá IX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025; phát biểu chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua nghị quyết đại hội,...

Đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020, Tân Thạnh đạt 18/22 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 9/22 chỉ tiêu vượt kế hoạch như sản lượng lương thực bình quân nhiệm kỳ trên 442.000 tấn (chỉ tiêu 400.000 tấn); tăng thu ngân sách bình quân mỗi năm trên 12% (chỉ tiêu 12%); hộ nghèo giảm còn 2,85% (chỉ tiêu dưới 3%); tăng dân số tự nhiên 0,8% (chỉ tiêu dưới 1%); xây dựng được 275km tuyến đường giao thông nông thôn phù hợp chuẩn nông thôn mới (chỉ tiêu 150km). Chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 cơ bản hoàn thành. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị,.../.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết