Tiếng Việt | English

06/04/2016 - 15:22

Quốc hội chính thức miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Chiều nay (6/4), sau khi nghe đại diện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và Chủ tịch nước báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng

Ông Huỳnh Văn Tí (đoàn Bình Thuận) - Trưởng Ban kiểm phiếu cho biết, tổng số đại biểu Quốc hội là 494, số đại biểu có mặt là 487, số phiếu phát ra 487, số phiếu thu về 487. Số phiếu hợp lệ 486 và không hợp lệ là 1.

Kết quả có 418 phiếu (chiếm 84,61% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Số phiếu không đồng ý là 68, chiếm 13,77% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh năm 1949, quê quán tỉnh Cà Mau, là Đại biểu Quốc hội khóa : X, XI, XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa : VI, VII, VIII, IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa : VIII, IX, X, XI.

Ông Nguyễn Tấn Dũng được bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ thay ông Phan Văn Khải năm 2006 và tái đắc cử nhiệm kì thứ 2 vào năm 2011.

Tờ trình miễn nhiệm của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ thay ông Nguyễn Tấn Dũng./. 

Ngọc Thành/VOV.VN

Chia sẻ bài viết