Tiếng Việt | English

09/01/2016 - 16:01

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Long An

Ra mắt cầu vai và phù hiệu mới

Theo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Long An (GTVT), từ đầu năm 2016 cán bộ lãnh đạo, thanh tra viên và chuyên viên của đơn vị mang cầu vai màu đỏ và phù hiệu cành tùng thay cho cầu vai màu đen và phù hiệu hình tròn như trước đây.


Chánh thanh tra GTVT hai gạch hai sao.


Đội trưởng thanh tra GTVT một gạch hai sao.

Theo đó, chánh thanh tra sở GTVT mang cầu vai có hai gạch bằng kim loại trắng và hai sao trên nền đỏ. Phó chánh thanh tra mang cầu vai hai gạch một sao (gạch ngang giống quân đội). Đội trưởng các đội thanh tra GTVT mang cầu vai một gạch hai sao, phó đội trưởng một gạch một sao. Thanh tra viên GTVT mang cầu vai một gạch dài bằng vải màu xanh và một sao trên nền đỏ. Chuyên viên mang cầu vai một gạch dài màu xanh trên nền đỏ và không có sao.


Thanh tra viên GTVT một gạch dài và một sao.

Tất cả cán bộ, thanh tra viên, chuyên viên đều đeo phù hiệu cành tùng biểu trưng của ngành Thanh tra trên ve áo. Phù hiệu thanh tra GTVT vẫn giữ nguyên gắn trên tay áo trái.


Chuyên viên một gạch dài không sao.

Như vậy, việc mang cầu vai và phù hiệu cành tùng của thanh tra GTVT phù hợp với quy định chung của ngành Thanh tra./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết
  • Loạn quân hàm càu vai. Khách nước ngoài sang bị cướp cầu cứu cả bảo vệ nhà hàng.

    Nguoi qan sat - Cách đây 5 năm