Tiếng Việt | English

12/10/2015 - 11:00

Sao lại để NỐI DÀI ngang hàng với quốc tổ HÙNG VƯƠNG?

Bảng tên đường Hùng Vương (nối dài) thay vì ghi ĐƯỜNG, xuống dòng HÙNG VƯƠNG, xuống dòng (nối dài). Trong đó, Hùng Vương là tên đường, còn (nối dài) chỉ để xác định rõ thêm vị trí. Đằng này lại ghi thẳng một lèo ĐƯỜNG, xuống dòng HÙNG VƯƠNG NỐI DÀI. Ghi như vậy có thể gây hiểu lầm rằng danh nhân này tên là Dài, họ Hùng hoặc con đường này mang tên hai người là Hùng Vương và ông (bà) Dài nào đó.

Hiện nay, phần lớn các con đường nội ô thị trấn, thị xã, thành phố đều mang tên các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, vừa để giáo dục truyền thống vừa tôn vinh công lao của các bậc tiền nhân. Vì vậy, các cơ quan chức năng liên quan nên xem xét và ghi các bảng tên đường thật chính xác./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết